Odöda

Döden är bara början, för oss.

Kultur

De odöda som helhet har ingen gemensam kultur, även om de mer intelligenta ofta håller fast till viss del till den de tillhörde i livet.

Tro

De odöda har ingen egen tro, men de som hade en i livet har ofta skäl att tänka över, ifrågasätta och se sin gamla tro i ett helt nytt ljus efter döden.

Styre

Varken gastar eller drauger är särskilt intresserade av eller kapabla till att bygga ett eget samhälle, och vampyrerna är oftast för få för att ha behovet.

Syn på andra

Lista. Vad de generellt sett tycker om andra arter/grupper.

Biologi

Det enda som verkligen binder samman alla varianter av odöda är att de en gång har varit vid liv och inte längre är det, vilket ibland göt att de inte längre påverkas av sjukdomar och andra problem som kommer att vara vid liv. Å andra sidan är de ibland extra känsliga för magisk påverkan.

Raser

Det finns tre distinkta varianter av odöda, och de är väldigt olika varandra.

Vampyrer

Vampyrer är i mångt och mycket som de var när de levde. Deras utseende förändras inte markant och de behåller sina minnen och sin intelligens. De är dock definitivt döda, deras kroppas är kalla och deras hjärtan har slutat slå. För att må bra och fungera behöver vampyrer dricka blod, dock så är mängden de behöver oftast tämligen överdriven i de rykten som går. Utan blod blir vampyren svag och i det närmaste sjuk, för att till slut hamna i ett komaliknande tillstånd. Brist på blod dödar den dock inte, till det krävs halshuggning, eld, eller annat våld som förstör kroppen.

Vampyrism är en magisk sjukdom, men hur exakt den smittar är inte känt. Bara människor smittas, men långt ifrån alla som har blivit bitna av en vampyr blir smittade. En del vampyrer verkar mer smittsamma än andra, men om det är något de gör medvetet eller inte är det ingen annan än dom som vet.

Drauger

Drauger är odöda människor som skapats medelst magi. En magiker tar en död kropp och tvingar tillbaka anden som en gång fanns i den. Detta är dock en svår process och oftast är det bara delar av den ursprungliga personen som kommer tillbaka, många minnen och personlighetsdrag försvinner. På grund av detta sätts drauger oftast på relativt lätta uppgifter såsom ”anfall alla som går in i det här huset”. I viss mån bestämmer även magiker vilka bita den värdesätter av den person den tvingar tillbaka in i kroppen.

Draugers kroppar är fortfarande helt döda och bara delvis skyddade från naturligt förfall. Givetvis kan detta bromsas ytterligare på olika sätt, men förr eller senare ruttnar en draugs kropp bort. Då bryts besvärjelsen och anden är fri att lämna kroppen.

Gastar

Gastar är andar efter personer som dött som av en eller annan anledning blivit kvar i de levandes värld. Oftast är de antingen bundna med magi, eller på grund av att de har något oavslutat som de inte kan överge innan det avslutats. Givetvis blir inte alla som dör med oavslutade projekt gastar, men vad de är som avgör vilka som blir det är oklart.

Gastar är oftast bundna till det som håller dem kvar i världen såsom en plats, ett föremål eller en individ. I vissa fall kan de tvinga fram en temporärt fysisk form, men oftast är de mer eller mindre genomskinliga andeväsen utan massa.

Historia

Historia från långt tillbaka i tiden. Mer eller mindre sant, en del kan nog vara bara legender.

Nu

Nutidshistoria. Viktiga händelser som inte var länge sedan och med största sannolikhet faktiskt hände.

Regler

Om du väljer att spela vampyr måste du välja nackdelen Beroende av Livskraft på nivå 2. Om du väljer att spela gast måste du välja nackdelen Fixering på minst nivå2, där din Fixering är fokuserad på skälet att du blev en gast. Om du väljer att spela draug, måste du välja nackdelen Personlighetsupplösning på minst nivå 2. Samtliga odöda måste också välja förmågan Död.

Allmänbildning

Individer både ur historien och nutid som alla medlemmar av arten kan förväntas ha iaf hört talas om.

Sägner

Sägner och legender som är allmänt kända och mer eller mindre viktiga inom arten.

Att spela odöd

Denna text kommer snart!

Annonser