Alvernas hov

Namnet till trots, så kan varelser av nästan alla slag vara medlemmar av Hovet. En gång i tiden var det givetvis annorlunda, och alverna tenderar att dominera toppen av hierarkin, med regenten som enbart kan vara en alv allra längst upp.

Från början var hovet helt enkelt det styre och samhälle alferna tillhörde, men med tiden har det kommit att utvecklas till ett motpol mot människornas samhälle. Till hovet ansluter sig de som vill ta avstånd från människosamhället, hålla sig till traditioner och leva nära magin och naturen.

Regenten

Hovet styrs av fyra regenter. Bara en i taget sitter vid makten, och de skiftar med årstiderna. Våren har en regent, sommaren en annan, och så vidare. Regenten sitter kvar vid makten så länge hen själv önskar, eller så länge den lever.

Processen när en ny regent ska väljas kan upplevas som komplicerad för den som är van vid människors sätt att välja ledare. Inledningsvis väljs ett antal siare ut att utföra ett antal uråldriga ritualer som avslöjar de fem individer som är mest lämpliga att väljas till regent. Ritualerna är aldrig exakt likadana varje gång i och med att varje regent är unik. Kronan är den som känner till hur de ska gå till, och detta är en av få gånger som individer som inte är regenten får röra vid det magiska föremålet och kommunicera med dess ande. Ibland är namnen förväntade men då och då dyker det upp överraskande alternativ. Efter detta väljs vilka av befolkningen som ska få rösta, då det anses opraktiskt att hela befolkningen ska vara inblandad. Beroende på månfas, årstid, Jupiters ställning gentemot Venus och ett antal andra variabler beslutas om en grupp personer som får representera befolkningen som helhet. Dessa röstar sedan med hjälp av färgade kristaller som släpps ned i en uråldrig förtrollad valurna vilken tre dygn senare förkunnar segraren genom att skifta i färg.

När den nya regenten utses så förutspås en fördelaktig tidspunkt för kröningen. Kröningen är en gammal och vördad ritual, som bara får utföras när stjärnorna står rätt. Det är inte ovanligt att den nykrönta regenten förändras, både till sätt och utseende. Där andra alver tenderar att förändras i takt med årstiderna förblir regenten densamma året runt, och blir oftast mer och mer knuten till sin årstid ju längre hen regerar.

Regentens makt är fullkomlig, om hen vill så kan hen styra ensam och kontrollerar allt som sker inom Hovet. Regenten kan skriva sina egna lagar, och själv bestämma hur de ska upprätthållas. De allra flesta regenter väljer dock att arbeta tillsammans med sina undersåtar, inte sällan med ett råd eller liknande som får representera olika intressegrupper inom hovet. På grund av den här friheten att själv designa sitt styre kan struktur och hierarki variera stort mellan olika årstider och regenter.

Årstiderna

Ytterligare en uråldrig ceremoni existerar, det symboliska överlämnandet av kronan och därigenom makten från en regent till en annan i skiftet mellan årstiderna. Överlämnandet signalerar inte bara skiftet av makt, utan även starten till de skiftningar samtliga alfer genomgår när årstiderna byter, där de i någon grad förändras i samklang med årstiden.

Vår

Under våren tenderar alfer att omfamna förändring och nytänkande. De är fyllda av optimism, nyfikenhet och hopp om framtiden. Planer byggs upp och förkastas igen lika snabbt för nya idéer. Skaparlusten är enorm, men ibland kanske så stor att saker inte hinner slutföras riktigt innan något nytt påbörjas.

Sommar

Sommarregenten lever för dagen och ödslar ingen tid på att bekymra sig över framtiden. Hen är full av tillit och trygghet i förvissningen om att allting alltid blir bra i slutändan i alla fall. Hen är en kärleksfull individ som vill vara vän med alla, och att alla är vänner med varandra.

Höst

Höstregenten vet att hårdare tider kan komma, och känner väl till vikten att förbereda sig inför dem. Det är viktigt att alltid ha en plan, och gärna en alternativ sådan om den första misslyckas också. Hen försöker alltid se

Vinter

Vinterns regent är konservativ och vill helst att allt ska vara som det alltid har varit. Traditioner är viktiga och förändring leder oftast till problem. Hen är sparsam och försiktig, strävar efter att hålla allt stabilt och statiskt. Vintern är ofta den mest negativa av regenterna, och tenderar att inte se annat än de nackdelar förslag och idéer för med sig.

Att gå med i hovet

En gång i tiden var enbart alfer medlemmar av hovet, men det ändrades för länge sedan. Den som önskar tillhöra hovet krävs på en trohetsed till regenten. Den eden kommer med skyldigheten att leva under regentens lagar och att visa lojalitet gentemot regenten och Alfheim. Det finns dock många fördelar också. Tillgång till Alfheim är en av de mest uppenbara, vilket inte sällan leder till att personen verkar vara lika tidlös och långlivad som alferna själva. Dessutom finns mycket magi och kunskap inom hovet, som dess medlemmar givetvis lättare får tillgång till.

Det går många rykten om de som väljer att bli medlemmar i hovet. Ett av dem är att de människor som gått med sakta förändras till den dag de inte längre går att skilja från alferna. En annan är att om någon väljer att lämna hovet så ”återtar” de med magi de år man lagt till sitt liv tack vare Alfheims magi, och tvingar på så sätt genast personen att åldras, ibland till den punkt där bara damm blir kvar.

Hovet i Uppsala

Enligt alverna själva så bodde de på platsen långt innan människorna dök upp. Det är oklart om detta stämmer eller inte, men det finns inga tvivel om att de bott på platsen väldigt länge. Anledningen till att de valt just den här platsen är rent praktisk. Även om det finns ett flertal portaler mellan den här världen och deras så är det här en av ytterst få, om inte den enda, där det finns en portal till både Svartalfheim och Ljusalfheim inom relativt kort avstånd från varandra. Detta gör det möjligt för regenterna men även hovet i allmänhet att få tillgång till hela Alfheim på ett enkelt sätt. Skillnaden mellan hur tid passerar i den här världen kan också användas till fördel genom att låta många av de som arbetar med styret befinna sig här, då tiden i världen de styr över relativt sett rör sig långsammare och de därför har “mer” tid på sig att ta hand om saker.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s