Arter

Det går att finna en myriad av magisk flora och fauna för den som är intresserad och letar, vissa av dem är rentav begåvade med ett knivskarpt sinne och väl rustade för att möta den moderna världen. De magiska arterna är för otaliga för att sammanställa men nedan finns Nordens vanligaste intelligenta varelser, och undantaget de mostruösa vidundrena så är alla spelbara på lajvet.

Människor

Till skillnad från de andra arterna är den i särklass största delen av mänskligheten ”Drömmare”, folk som likt dig och mig vandrar ovetandes av det övernaturliga omkring oss. Även när de konfronteras med ting som är oförklarbara så rationaliserar de bort det som naturliga fenomen. Trollen blir uteliggare och magiska explosioner antända gasläckor.

De som faktiskt vaknat kallas ”Utvalda” och kan likt de andra arterna finna det magiska fröet inom sig att vårda tills det blommar ut till fullo. De utvalda är de som utgör den största delen av Skuggan i Uppsala. Människor – även drömmare – är även utsatta för en rad magiska sjukdomar såsom lykantropi och vampyrism vilket gör att nästan alla varulvar och vampyrer kommer ifrån människornas led. [Mer…]

Vittror

Levandes under golven och på vindsutrymmen kan en finna vittrorna. De är den art som anpassat sig bäst till människornas utveckling och lever idag till stor del i städerna. Det finns dock ingen risk att missta en vittra för en människa, dels är de en meter kortare än sina mänskliga motparter och dels så har de tydliga djuriska drag såsom morrhår, nosar, klor och bepälsning. Alla vittror tycks ha ett specifikt djur vilket de tagit sina attribut ifrån. Dessutom så har vittror en tendens att bli fixerade vid något som de finner fascinerande och det är inte ovanligt att det blir konflikter när de finner att ett uttryck för denna fixering finns i någon andras händer…

Vittrorna har kallats många olika saker; vättar, de underjordiska, di sma undar jorden och tusser är bara några exempel på namn de fått. Vittror som blir rådare kallas ”Tomtar”. De kallas ofta till att bli rådare över gårdar, hus och slott, men i undantagsfall kan de även råda över skogar eller berg. [Mer…]

Alfer

Det finns två raser av alfer, ”Ljusalferna” och ”Svartalferna”. Distinktionen har en mytologisk förklaring men om en är observant går det ofta att urskilja dem från varandra. Båda arterna har spetsiga öron och är vanligtvis något kortare än människorna, och vad som gör dem utmärkande är att de har varsin egen värld som de bor i för det mesta. Alfheim, en ljus och bördig värld, och Svartalfheim, en  underjordisk värld fylld med sot från ugnarna. Alfernas hov styr över båda dessa världar från sitt högsäte utanför Uppsala.

Såväl ljusalfer som svartalfer är väldigt tätt kopplade till magin i världen och de naturliga cyklerna, till den ringa graden att de ser sig som såväl magins barn som dess beskyddare. Ljusalferna är ofta med sina egna mått fagra och fokuserar på naturlig skönhet tillsammans med sin dyrkan av Asarna. Svartalferna ser istället den konstruerade skönheten som den enda sanna och sätter högt värde på hantverksskicklighet, de dyrkar istället Vanerna. Det finns även några fysiska attribut som skiljer dem åt; Svartalferna tål inte solljus i större mängder och är därför mycket bleka medan Ljusalferna har en specifik metall som varje individ inte tål. [Mer…]

Troll

Trollen är en civilisation på tillbakagång, en gång mäktiga och utsträckta över Nordens alla stora skogar men idag blott ett minne av sin forna storhet. Att finna dem idag är mycket svårt, och de gånger som de går att finna i städerna så är det nästan alltid fallet av en eremit som är den sista överlevande från en familj eller by som gått under. Detta till trots är de ofta uppsökta för att få experthjälp med andar, profetior eller kunskap om något från urtiden då de ofta är mycket visa och bevarar kunskap genom nedskrivandet av trollrunor.

Till utseendet så är trollen både stora och små, grova och slanka men alltid med utseendet av att vara gjorda mer eller mindre av sten. Ofta växer mossa över deras kropp och ibland bildar de skägg eller hänger i flätor ned över ryggen. John Bauer är en stor inspirationskälla för deras utseende. Som samhälle lever trollen enligt ett strikt kastsystem där schamanerna tillfrågas om rådgivning om framtiden. De tycks ha ett starkt agg mot alla som bär metallföremål varför det är vist att ta av sig dem innan resan dit. [Mer…]

Odöda

Detta är en samlingsterm för alla de som på ett vis eller ett annat dött men som fortfarande vandrar bland de levande. Eftersom att de är så spridda så finns det inget samhälle eller samfund för de odöda och de brukar ofta söka sig till Skuggan för tröst och närhet. Orsakerna kan vara många men de delas in i tre kategorier: Drauger, gastar och vampyrer.

Drauger är när kroppen består, ibland i varierande grader av förmultning och ibland konserverad, för att gå igen. Ofta används dessa av svartmagiker för specifika ändamål som att vakta en skatt men de kan även fungera som betjänter eller rentav vara ett uttryck för kärleken till personen som avlidit. Gastar är andar efter bortgångna som stannat kvar på det fysiska planet, vissa ur en vilja att uträtta något och andra tvingade av magi eller ed att fylla en funktion som ännu inte är avklarad. Att bli en gast är alltid en traumatisk upplevelse och de lider oftast av svåra problem att relatera till förändring varför gastar kan finnas i ruiner där ingen levt på hundratals år. Vampyrer är den mest dynamiska av de odöda, förbannade att leva på andras livskraft i brist på egen. Precis som de andra odöda är de ofta utstötta och skydda som monster eller guds avfällingar. [Mer…]

Konstrukter

Varelser skapade på magiskt vis, och ofta emotionellt instabila just därför. De har ofta svårt att finna sin plats i kosmos och anses precis som de odöda att sakna en själ, något som bara verkar för att fördjupa deras egen existentiella kris. Kostrukter skapas nästan alltid som tjänare av olika slag, från labbassistenter till väktare.

Golems är ett material som lera, jord eller sten som getts liv och ett medvetande genom den Animistiska magiskolan. Homonculus är en varelse hopbyggd av kroppsdelar styckade från andra väsen, oftast döda sådana, och getts ett sinne genom den Hermeneutiska magiskolan. Automatoner är robotar av olika de slag ihopsatta med kuggar eller kretskort för att sen fått livsgnistan genom den Neomantiska magiskolan. [Mer…]

Rådare

Rådare är ett samlingsnamn för de som fått kallet att våra och försvara en plats från allt som vill det ont. De kommer ifrån alla möjliga arter, även människor kan få kallet, och det har hittills inte gått att finna ett mönster för vilka som blir utvalda för ändamålet. Det tycks dock att alla som får kallet accepterar det och lämnar sitt gamla liv bakom sig.

En rådare kan gå under många namn, vanligast är platsen den rår över följt av suffixet ”rå”, exempelvis bergsrå eller havsrå. Rådarens makt beror på hur stor och mäktig platsen den rår över, en tomte som rår över ett litet torp har ringa styrka medan skogsrået som rår över Lunsen är övermänskligt inflytelserik. Platsen påverkar även rådaren på djupet tills att det inte längre finns några kännetecken på vem det varit innan förvandlingen. De har då blivit ett med platsen de beskyddar och har inte längre några personliga agendor utanför sin önskan att vårda platsen. [Mer…]

Monstruösa vidunder

Utöver de spelbara arterna finns en myriad av mäktiga väsen som lever enligt sina helt egna deviser, några starka nog för att dyrkas som gudar och andra som helt enkelt är mäktigare än den gemene varelsen men som genom list kan besegras om så skulle önskas.

Jättar, eller jotnar, är en mytologisk varelse som enligt alferna fortfarande existerar i Alfheim men som ofta möts av skepsis av de utvalda som vill se bevis innan de accepterar påståendena. En jotunn kan resa sig upp till fyra meter hög och har ofta krafter, mest känd är deras skicklighet inom hamnskifte. Det finns många namngivna jotnar i alfisk mytologi.

Mest fruktade är dock drakarna. Uråldriga väsen med ett sinne lika skarpt som sylarna som fyller deras käft. Det är få som har träffat en drake, och ännu färre som vet var dessa varelser har sina boningar. Drakar tycks se olika ut i olika delar av världen och den nordiska draken – lindormen – porträtteras som en stor orm som ibland har två till fyra ben och vingar.

Annonser