Drakar

Få varelser är så kända bland Drömmare trots att de fortfarande inte tror på deras existens som drakarna. Sagor om drakar genomsyrar mytologier från världens alla hörn och det finns nästan lika många varianter som det finns berättelser om dem. De grekiska sagornas månghövdade Hydra, den fornnordiska Lindormen, indianernas befjädrade orm Quetzalquatl, Indiens magiska Nagaormar och Kinas visa Lung är bara några exempel på olika sorters drakar.

Drakar är i dag väldigt sällsynta och även inom Skuggan är det få som kan skryta med att faktiskt ha stått öga mot öga med en av dem.

Biologi

Även om många draksorter vid första anblick kan verka vara helt skilda varelser finns det en del drag som de flesta av dem har gemensamt. Trots skillnaderna är det för insatta biologer ingen tvekan om att de alla tillhör samma art. De flesta drakar har reptilliknande drag, med kroppar som påminner om ormar eller ödlor, och lever i underjordiska grottor. De är också vanligtvis begåvade med förmågan att flyga och kan vara bevingade eller befjädrade, men kan också ibland flyga även om de saknar lämpliga fysiska attribut. De flesta drakar kan spruta eld och många kan leva under vatten. Drakar tenderar att ha väldigt långa liv, en del misstänks vara flera tusen år gamla. Detta har inneburit att det väldigt sällan föds nya drakar, vilket tros ha en del i varför de i dag är såpass sällsynta. Drakar tycker om att samla på sig rikedomar, och inte bara guld och ädelstenar utan också visdom och hemlig kunskap. Det verkar som att drakar är nära förbundna med magins kraft eftersom så gott som alla drakar är mäktiga magiker. De flesta drakar ser sig själva som stående över mänskligheten i världsalltets hierarki. Många bryr sig inte om dem alls, mer än att de kan vara goda att äta då och då, medans ett fåtal är mer vänligt inställda.

Lindorm

Den vanligaste draksorten i Norden är lindormen. Den är en skräckinjagande och vildsint best som lever upp till sitt namn i att den saknar ben. De största exemplaren har varit strax över trettio meter långa och med ett två meters gap fullt av sylvassa tänder, men de flesta växer sig inte riktigt så stora. En del lindormar väljer att leva i vatten och refereras då oftast till som “sjöormar”, men är i övrigt precis samma varelser. Förutom i en del fall av exemplar födda med vingar så kan lindormen inte flyga, däremot så kan den spotta gift som både förblindar och förlamar dess byte.

Urtidsdrake

Vad de flesta föreställer sig när de hör ordet “drake” är något som liknar en urtidsdrake. Upp till tjugo meter långa, svarta eller metallskimrande, bevingade, och prydda med horn och taggiga utväxter så utgör de en minst sagt imponerande syn. Utöver detta kan de sprute eld varm nog att smälta stål och glas, är i det närmaste immuna mot vapen såväl som magi, och synnerligen intelligenta.

Urtidsdrakarna hör till de allra äldsta drakarna och lever ofta isolerat i till exempel grottor högt uppe i bergen. De samlar gärna på skatter av alla de slag, oftast i form av guld och ädelstenar men då och då mer exotiska saker såsom vackra människor. De är skickliga magiker, och då och då händer de att de tar mänsklig skepnad för att roa sig. Det har hänt att drakar levt som Utvalda i många år utan att någon anat deras sanna natur.

Fjärilsdrake

Fjärilsdrakar kan vara den harmlösaste varianten av drakar. De är sällan mer än en meter mellan vingspetsarna, och deras färgsprakande vingar och stora ögon är knappast särskilt skräckinjagande. De är fredliga varelser som lever på en diet av blommor och insekter. Deras primära vapen för självförsvar är ett fint damm som får den som andas in det att sjunka ned i djup sömn. Precis som många andra draksorter lever fjärilsdrakar i regel ensamma.

Annonser