Fördelar

Som namnet antyder är Förmågor saker din karaktär kan göra. Hur exakt du gör det är upp till dig och vad som passar din roll. Förmågan i sig står i den mån det är möjligt enbart för den regeltekniska aspekten av förmågan, det är upp till dig att tolka hur den fungerar inlajv. Till exempel så kan ett spöke bli osynlig på naturlig väg, enbart genom att vilja bli det, medans till exempel en teknomagiker kanske har byggt en generator som aktiverar ett kraftfält som bryter ljuset omkring hen. Båda varianterna ger precis samma effekt, karaktären kan bli osynlig.

Därför är det viktigt att inte bara välja förmågor utan också fundera på precis hur de passar in på just din karaktär. Vad är det som gör att de kan göra just det här? Är det ett magiskt föremål, en trollformel, en icke-magisk teknik, eller någonting helt annat? En del har också andra varianter som är värda att fundera över, till exempel Kämpe som kräver att du funderar inte bara på varför karaktären kan slåss, utan även på vilket sätt hen gör det.

Varje nivå kostar ett poäng. Dvs, att köpa nivå två kostar två poäng och att köpa nivå tre kostar tre poäng. Du har sex poäng att fördela på dina förmågor.

 

På vissa förmågor står “Nivå 3+” med. Detta innebär inte att du kan köpa mer än till nivå 3, men att särskilda förmågor kan uppnås om du skulle få tag på ett föremål med samma Förmåga och därigenom uppnå en högre total nivå.

Alla Förmågor har inte nivåer för alla poäng. Detta hoppas vi på att förändra med tiden, men i nuläget innebär det helt enkelt att de nivåer som finns uppskrivna är de du kan välja.

Vissa förmågor på högre nivåer ger dig även tillgång till de lägre nivåerna. Detta står utskrivet på samtliga Förmågor där detta är fallet.

 

Animus

(Skyddar ej mot Kämpe el Den Bindande Eden)

1: Din starka animus skyddar dig mot förmågor som vill påverka din vilja eller skada dig.Du får välja två förmågor som din Animus skyddar emot.

2: Din starka animus skyddar dig mot förmågor som vill påverka din vilja eller skada dig. Du får välja fyra förmågor som din Animus skyddar emot.

3: Du kan inte påverkas av förmågor om inte den som utför den känner till ditt Sanna Namn. Detta gäller alla förmågor, bra som dålig.

Anima

1: På något sätt så har du ett naturligt skydd mot ritualmagi och vissa eventuella vildmagiska effekter. Höjer motståndet mot ritualmagi med en nivå

2: På något sätt så har du ett naturligt skydd mot ritualmagi och vissa eventuella vildmagiska effekter. Höjer motståndet mot ritualmagi med två nivåer

3: På något sätt så har du ett naturligt skydd mot ritualmagi och vissa eventuella vildmagiska effekter.Höjer motståndet mot ritualmagi med tre nivåer

Aura (kumulativ)

1: Du säger “aura ett” på ett tydligt sätt i enskilt samtal, och påverkar den andre på så sätt att hen får impulsen att imponera på dig och göra saker som du kan tänkas tycka om. Det kan vara av intresse att vara extra tydlig att säga till exempel “Aura ett: Du tycker jag är jättecool och vill imponera på mig nu”, utifall att den andra spelaren inte minns hur Förmågan fungerar.

2: Du säger “Aura två”, eller “Aura grupp”, och den grupp av personer som du talar med blir imponerade av dig och intresserade av att vara dig till lags.

3: Du markerar detta genom att ställa dig upp i en regal pose och säger högt och tydligt “Aura!” och sedan en enkel befallning, t.ex. “Ner på knä.”, ”Tystnad.”, ”Hör på mig!”, ”Håll henne!” eller “Backa.”. Personerna kommer att utan att tänka efter göra som de blir tillsagda, varefter kraften bryts. Om du riktar dig mot endast en person så kommer kommandot att kunna vara av lite mer komplicerad natur

Besättare

Karaktären har möjlighet att lämna sin egen kropp, eller har kanske inte ens en egen kropp. Oavsett vilket, kan karaktären sedan ta kontroll över en annan kropp och styra den som vore den ens egen. Detta gör att karaktären kan undvika många obehagliga situationer, då det bara är värdkroppen som dör, inte karaktären själv. Den som blir besatt, om den inte är drömmare, är medveten om vad som händer, varför det generellt är bättre att besätta drömmare.

1: Du kan bara vara en röst i någons huvud men inte ta över. Besättarens kropp ligger i dvala medan medvetandet besätter en olycksalig. Om besättarens kropp dör så dör även medvetandet.

2: Egen kropp, Besättaren har en egen kropp som den lämnar. Besättarens kropp ligger i dvala medan medvetandet besätter en olycksalig. Om besättarens kropp dör så dör även medvetandet.

3: Ingen kropp, Besättaren har ingen fysisk kropp och kan således inte dö eller påverkas av fysiska ting, däremot så kan den bekämpas med magi och eventuellt förgöras med Gotsia som då sliter anden i stycken och förgör den

3+: Gör även icke-drömmare omedvetna om vad som sker.

Bländverk (kumulativ)

1: Älvguld. Få något att framstå som något annat än det är, beskriv vad för föremål det är hen ser istället för saken du håller i. Upphör ett kort tag efter när du går ut ur rummet

2: Maskering. Framstå som en annan person, beskriv medelst namn eller utseende. Du kan även skapa Älvguld inför en mindre grupp.

3: Magisk slöja – du bestämmer vad din motståndare ser och hör, genom att kontinuerligt viska i deras öra eller med låg röst beskriva vad som drabbar dem. Du kan även Maskera dig inför en grupp.

Förhäxa (kumulativ)

Ju större allvarshetsgrad ju enklare kommer det att bli att ta reda på vem det är som har lagt den på en
Tidsperiod: om nivån är samma som du har så kommer tiden att vara en vecka. en nivå under en månad, två nivåer under ett eller ett par år. Detta är en vägledning för Arr och inte slaget i sten.

1: På nivå ett kan du förhäxa någon annan till den grad att de blir frustrerade i sin vardag. Nivå ett är specifik och tydligt avgränsad, och bara inom något som inte nämnvärt påverkar deras förmåga att leva sitt liv. Exempel kan vara: “All mjölk du dricker kommer smaka surt!”, “Varje gång du öppnar en bok kommer du skära fingrarna på pappret!”, “Ditt hår kommer inte gå att kamma och vara fullt av tovor”. Förhäxningen kan vara i ungefär en vecka.

2: På nivå två kan du orsaka saker som är irriterande och faktiskt hindrar personens liv, men inte till den grad att de hamnar i fara eller saker omöjliggörs. Exempel kan vara: “All elektronik du rör vid kommer krångla”, “Alla trafikljus du närmar dig kommer fastna på rött!”, “Du kommer snubbla i alla trappor du går i!”. Förhäxningen kan vara i upp till en månad.

3: På nivå tre blir förhäxningen extremt hindrande och irriterade, men inte aktivt livshotande. Exempel kan vara: “Du kommer inte kunna få en god natts sömn!”, “Alla djur som ser dig kommer anfalla i vredesmod!”, “Du kommer lida av en överväldigande impuls att ljuga vid varje tillfälle!”.

Förstena (kumulativ)

1: Fysisk kontakt med den du förstenar krävs, samt att du tydligt uttalar “Förstena!”. Försteningen släpper när du inte längre har kontakt med personen. Om någon som är förstenad utsätts för en attack så kommer försteningen att brytas.

2: Ögonkontakt krävs, samt att du tydligt uttalar ”Förstena!”. Försteningen släpper när du inte längre har ögonkontakt med personen. Om någon som är förstenad utsätts för en attack så kommer försteningen att brytas.

3: Uttalar högt och tydligt “Förstena alla”, och den håller tills du lämnar rummet, eller tills du kollapsar för att du inte längre orkar hålla försteningen. För rimlighetens skull så bör detta ligga på max 1-2 min. Om scenen verkligen kräver längre så får detta diskuteras innan. Om någon som är förstenad utsätts för en attack så kommer försteningen att brytas.

Hamnskifte (kumulativ)

1: Du kan ändra en aspekt av dig själv. T.ex. storlek (x0,5 – 1,5) , kön, färg.

2: Du kan byta ras eller art. Förmågan kommer enbart påverka utseende, detta kommer inte att påverka övriga förmågor. Du kan byta obehindrat till en favoritform som du har, övriga former kan du byta till men dessa kommer att bli svårare och svårare ju längre ifrån dig eller din favoritform du kommer

3: Du kan se ut som en specifik individ. Just den här förmågan kräver eventuellt att du förklarar offlajv före lajvet vem det är du har bytt utseende till, så att de andra spelarna vet hur de ska reagera. Med den här förmågan så kan du ändra din storlek så pass så att du verkligen kan bli flugan på väggen eller bokstavligen Elefanten i rummet. Drakhamnen är en magisk skepnad och det finns berättelser om hamnskiftare som har försökt att ta denna uråldriga form, deras själar sägs ha blivit slukade av magin självt och plågade i evighet för sin hybris.

3+: Du kan permanent byta din urhamn, dvs den hamnen som är din ”sanna hamn”. Ingen kan nu se att du någonsin haft en annan hamn.

Helare (kumulativ)

1: Genom att vidröra en person kan du göra den personen pigg och utvilad, du kan enbart göra detta en gång per dag per person, detta kan inte ersätta naturlig sömn, du kan inte göra detta på en person som tidigare samma dag har varit skadad.
Genom att vidröra en levande varelse så kan du läka denne genom att ta kraft från dig själv och ge till den sårade. Helaren tar två nivåer skada per nivå som denne läker, däremot så kan helaren utnyttja livskristaller för att slippa ta kraften från sig själv.
Läka 1 nivå sårad = Sårad
Läka 2 skadenivåer = Allvarligt Sårad

2: Ersätter Nivå 1. Genom att vidröra en levande varelse så kan du läka denne genom att ta kraft från dig själv och ge till den sårade, Första nivån helaren läker på dagen kan tas från universum och kräver inget av helaren, därefter så kostar det. Helaren tar en nivå skada per nivå som denne läker, däremot så kan helaren utnyttja livskristaller för att slippa ta kraften från sig själv.
ex.
Läka 1 skadenivå= kan ta energi från universum
Läka 2 skadenivåer = Svag
Läka 3 skadenivåer = Sårad
Läka 4 skadenivåer = Svårt Sårad

3: Du kan bringa tillbaka någon som har varit död ett tag eller har massiva skador som varelsen är inte kapabel att överleva, ens med världens bästa sjukvård, Du kan göra det omöjliga och rädda personen, detta kommer däremot att kräva sitt pris och det är en del av din kropp och själ. Du kan sänka en från Död eller Dödligt Sårad till Allvarligt sårad. Detta är det enda sättet att rädda en person från att dö förutom att ha ett akutteam inom 1 min eller själv gå ner i dödsriket för att förhandla med Dödsguden om patientens odödliga själ. Om varelsen du räddar redan är död så kommer den vara stabil men till priset att du kommer sjunka ner i en djup dvala för att sedan vakna upp dagen efter med klara minnesbilder om hur du vandrade runt, vilsen och skräckslagen i dödsriket. Om varelsen är nära döden så kommer din kropp att få ta en del av den skada som varelsen har, som straff för att du lurar Döden på dess pris, du kommer att bli Allvarligt Sårad även du, det kommer att gå att läka men bara då till den grad som den du räddade har. Varelsen kommer inte att kunna läkas mer denna dag eftersom det har tagit mycket på den att bli bortsliten från Dödens klor, nästa soluppgång så fungerar allt som det ska igen.

Inflytelserik

Du har kontakter och du känner folk både högt och lågt, du har din näsa i det mesta som händer och du vet hur du ska föra dig inom olika grupperingar. Du kan få saker gjorda genom andra och när du väl bestämmer dig så följer världen din vägledning.

1: +10 IP samt 50% försäkring

2: +20 IP samt 60% försäkring

3: +30 IP samt 70% försäkring

Kämpe

Med förmågan kämpe så har du en övernaturlig förmåga som gör dig fysiskt överlägsen.

1: Du kan besegra personer som inte har Kämpe utan problem. Du är uthålligare, snabbare och starkare än en normal människa.

2: Du kan även besegra personer som har Kämpe 1 utan problem. Eller 3st utan kämpe. Du kanske känner var dina fiender är eller så tål du väldigt mycket skada. Det kan också vara att du har sådan kontroll att du vet precis hur du ska röra dig i varje givet ögonblick.

3: Du kan även besegra personer som har Kämpe 2 utan problem. Eller 3st kämpe 1 utan problem. Eller 8-10st utan kämpe. Det är något riktigt exceptionellt med dig, det kan vara att dina motståndare känner tvivel, att du nästan instinktivt kan känna vad som kommer att hända och att du flyttar dig innan du blir träffad eller att du är så stark och tålig att du ruskar av dig allt utom de mest fruktansvärda smällar.

Livsstöld (kumulativ)

1: Genom att vidröra en person kan du göra den personen trött och förvirrad, medan du själv blir pigg och utvilad som i ett trollslag. Göra en person Sårad, samt läk dig själv en nivå skada. Kan rollspelas som att dricka blod, suga ut själskraft genom ett chakra, eller vad som passar.Man kan endast använda denna förmåga om man är skadad och inte som ett vapen för att enbart skada andra

2: Beröring: Gör en person Sårad, samt läk dig själv en nivå skada. Kan rollspelas som att dricka blod, suga ut själskraft genom ett chakra, eller vad som passar. Du kan också välja att använda den på ett sätt som ger samma effekt som Nivå 1. gör en person Sårad och läker en nivå skada, ytterligare tid kan läggas på att skada offret mer samt eventuellt läka mer tills dess att offfret dör.

3: Du kan lagra livskraften du stjäl i ett föremål av något slag för senare bruk. Lämpliga föremål kan vara flaskor med magiskt bevarat blod, kristaller eller benknotor. Det beror ju mycket på hur stölden av livskrafter manifesterar sig

Magistöld

1: Du kan äta magiska flöden och få kraft utav dem. Så länge du befinner dig i närheten av en magisk nod så behöver du inte sova eller äta.

2: Du kan genom beröring äta magisk kraft från en varelse, den kommer att påverkas när energierna som håller den magisk försvinner samtidigt som du läker och blir starkare, detta kommer att yttra sig i att varelsen kommer att förlora sina förmågor temporärt. Du kan inte påverka Animus el Anima. Du kan även ta kraft från en nod. Du läker en nivå per nivå du tar, om du är oskadad så kommer du fyllas med ytterligare kraft.

3: Du kan genom beröring äta magisk kraft från en varelse, den kommer att påverkas när energierna som håller den magisk försvinner samtidigt som du läker och blir starkare, detta kommer att yttra sig i att varelsen kommer att förlora sina förmågor temporärt. Du kan inte ”äta upp” Animus el Anima. Du kan även ta kraft från en nod. Du läker en nivå per nivå du tar, om du är oskadad så kommer du fyllas med ytterligare kraft.  En ytterligare effekt är att du kan äta upp kraften från en ritual, detta kommer få effekten att förutom att du får kraft så kommer ritualen att misslyckas samt att lika mycket kraft som du har tagit kommer att komma ut som vildmagi pga. att korrespondensen har störts.

Minnesmanipulation (kumulativ)

Med minnesstöld så kan man spara minnen i föremål, dessa minnen kan sedan aktiveras av den som håller i föremålet. Att söka rätt på minnen som personen kanske har glömt eller kanske har blivit gömda eller förtryckta, antingen med minnesmanupilation eller magi kräver att man har tillgång till personen ett tag. Svårigheten beror på hur avanserade metoder som användes till att dölja/skapa minnet.

1: Du tar ett minne men du kommer inte kunna bestämma vad det blir. Du kan dölja ett minne som finns i korttidsminnet. (inom 5 min)

2: Ta / Kopiera eller söka ett specifikt minne som personen du tar det ifrån är villig att ge. Dölja ett minne hos någon annan eller dig själv. Lägga in ett minne hos en person (Behövs godkännande).

3: Ta / Kopiera ett minne eller söka ett specifikt minne från en ovillig person. Lägga in eller dölja perioder av minnen hos en person. Du måste ha tillgång till personen ett längre tag, minst en timme och du måste lyckas med ett ”Svårt skak”. Personen behöver inte vara medveten om detta utan det kan ske under en konversation. Misslyckas du med två ”skak” i rad så kommer personen att förstå vad du försöker att göra.

Osynlighet (kumulativ)

Att vara osynlig kräver koncentration så snabba rörelser, så som att springa, strida och ducka kommer att bryta

1: Bara du själv kan bli osynlig

2: Kan göra en annan person osynlig genom att även lägga en hand på dennes axel. Den andre håller upp samma tecken som du.

3: Tar bort ljud och lukt medan du är osynlig men du kan då inte göra andra osynliga samtidigt. Kan även göra upp till två andra personer osynliga, genom att bilda “kedja”. De andra håller upp samma tecken som du. Kan direkt tilltala andeväsen (såsom magiska föremål).

3+: Visas med knuten näve, och betyder “Du kan inte se mig oavsett vilka krafter du har.” Kan se och tilltala andra osynliga.

Sannsyn (kumulativ)

1: Du kan se och kommunicera med andar, till exempel de i magiska föremål. Du kan förnimma att något är fel när krafterna Bländverk, Hamnskifte och Aura, nivå 1 till 3 används, men inte se vad som är fel. Du har även en generell intuition som kan ge dig känningar när något inte står helt rätt till.

2: Du märker när krafterna Bländverk, Hamnskifte och Aura, nivå 1 till 3 används, däremot så vet du inte vad det används till. Du kan säga vem det är som använder det om denna använder det på dig. Du kan se om en kraft påverkar en individ eller ett föremål. Du kan läsa av föremål och ta del av en del av de hemligheter det innehåller.

3: Du kan se de som har Osynlighet nivå 1 till 3. Du kan se eller känna magiska fält och kan med tid och kunskap utröna vad ritualen eller det magiska skyddet/symbolen/föremålet är till för och vad det gör. Förhäxning och förbannelser är inte längre dolda för dig utan du kan ta reda på vad de gör, däremot att ta reda på vem som har lagt den kräver större efterforskning.

Sant Namn

1: Du känner till vad ditt Sanna Namn är för någonting, vilket både är en styrka för dig liksom en potentiell svaghet om någon illasinnad får reda på det. Du har det i dig, i din essens så att säga, så ingen kan få reda på det utan att du uttryckligen vill, Iaf inte utan stora svåra eftersökningar. Det är en stor bedrift att få reda på sitt sanna namn och det är med stolthet som du vet om det. Du kommer närmare universum och du känner att sen du fick reda på ditt sanna namn så har du haft lättare att kanalisera magi. All ritualmagi blir en nivå lättare.

Sarga (kumulativ)

1: Du kan genom att röra vid någon och säga “Sarga, Smärta” orsaka kraftig smärta som paralyserar individen så länge som du koncentrerar dig på denne.

2: Du antingen orsaka smärta genom att se på en person och säga “Sarga, Smärta”, eller kan genom beröring och med orden “Sarga, Såra” Såra någon.

3: Du kan även Såra med en blick och orden “Sarga, Såra”, och genom att röra vid en person kan du döda. För att döda en annan spelares karaktär måste du första tala med dem om saken offlajv och komma överens om att det ska ske. Just därför finns inte heller något aktiveringsord för den förmågan, då ni planerar händelsen i förväg.

Talangfull

Du är otroligt bra på något, om det beror på tusentals timmar av övning eller en naturlig fallenhet lämnar vi vara osagt för oavsett vilket så är du fantastisk.

1: Får en färdighet på Hög

Trollbinda (kumulativ)

1: På nivå ett kan du tvinga en person att ge dig sin fulla uppmärksamhet, tills du slutar interagera med dem(max 5 min) Detta hindrar personen från att attakera, använda krafter eller annat. Använder du något annat än tal så bryts Trollbindningen. Du indikerar detta genom att säga “Trollbinda” eller motsvarande.

2: På nivå två kan du skapa en bindande ed. Personen du trollbinder måste frivilligt uttala ett löfte av något slag, och vad som ska drabba dem om de misslyckas. Till exempel, “Jag svär att årligen ge trollet två dussin ägg, annars kommer mitt hår ramla av!”

3: På nivå tre binder du en grupp väsen till att följa dig, du måste bestämma dig för en typ per tillfälle. T.ex alla hundar, alla barn, alla fåglar, alla människor. Det som inte fungerar är, alla fiender, alla i Syskonskapet, alla med blå ögon, detta är för specifikt. Detta varar en kortare stund, cirka 15 minuter, därefter återfår personen sin fria vilja, samt minns allt som skett under tiden den var trollbunden. Däremot så kan man leda ner personerna längs en farlig väg, de kommer inte utsätta sig för livsfara om det upptäcks i tid.

Världsvan

(kräver extensiv utveckling av bakgrunds historia samt godkännande av arrgruppen)

1: Du har varit med om otroligt mycket och har erfarenheten att bevisa det, du har historier som är så otroliga att folk bara skakar på huvudet i misstro, men du vet att de är sanna. Du har läst och erfarit mer än de flesta kommar att erfara hela sina liv och du tar dig självsäkert igenom situationer som andra skulle duka under i. Du har varit med om och lärt dig mer om livet och världen än någon dödlig kan göra. Flera livstiders kunskap har du med dig och du har säkert glömt mer än många lär sig under sin livstid. Du har träffat flera historiska personligheter och lärt dig av dem. Kanske har du studerat fysik med Marie Curie, målat med van Gogh eller dejtat en ung Magdalena Ribbing eller Hunter S. Thompson? Kräver mycket troligt Evigt Ung eller Död.
Fördelen ger dig 3 Färdighetspoäng och 5 Inflytelsepoäng.

 

 

Annonser