Föreningen

Historica är en Sverok-ansluten förening som existerar för att driva lajvkampanjen med samma namn. För att kunna delta på våra lajv behöver du vara medlem i föreningen. Detta kräver att du betalar vår medlemsavgift på 80.- om året, samt att du följer våra stadgar. De finns att läsa här.

Den nuvarande styrelsen är ordförande Morgan Barkefors, kassör Olof Alm-Keys och Malin Axeling med Olivia Persson som reserv. Vår förhoppning är att styrelsen och arrangörerna i framtiden inte kommer vara samma personer och att vi kommer få en aktiv föreningsdemokrati. Föreningen kan komma att driva andra event som brädspelkvällar, separata workshops, egna lajv och dylikt. Vår eminenta valberedning är Philip Sederström.

Annonser