Heimdals lärjungar

Snart är Ragnarök här

Det är nu två år sen Heimdals lärjungar klev ut ur skuggorna och gjorde sin existens känd för omvärlden. Ännu är väldigt lite allmänt känt om organisationen och det med all rätt; lärjungarna är väldigt hemlighetsfulla med vad deras faktiska motiv är och det finns överhuvudtaget bara tre kända medlemmar som valt att öppet stå för Ragnarökskulten.
Heimdals lärjungar säger genom sina öppna medlemmar att Ragnarök står för dörren, och att det kommer ske genom att alla Drömmare kommer bli Utvalda vid crescendot av denna aestus. Vad de faktiskt tycker om detta som de kallar fakta är ännu okänt men de har blivit erkända som en ny maktfaktor i Uppsala att räkna med.

Organisation

Lärjungarna är indelade i tre kast med tre titlar var. Kasten är skalder, huskarlar och vövlor medan titlarna är mästare, adept och novis. Det går att byta mellan kasten men det är rätt så ovanligt. Skalderna är alltid tre till antalet och är de enda som är öppna med sitt medlemskap i Heimdals lärjungar. Deras roll är att bilda opinion och slå blå duster i ögonen på alla som kommer för nära att utröna sektens hemligheter. Huskarlarna är de som är villiga att aktivt arbeta för sektens inflytande och utföra allehanda uppdrag, vid den yttersta dagen ska de ta upp vapen och bära Heimdals banér men till den dagen arbetar de i det dolda. Völvorna ansvarar för uttolkandet av profetior och att ansvara för diverse ceremonier. Dessa är oftast magiker men inte uteslutande. Alla av rangen adept eller högre har insikt i det mesta kring sekten och kan delta i alla de ceremonier som utförs. De har ofta också ett bra hum om vilka som är lärjungar i staden, till skillnad från noviserna som bara känner till ett fåtal för att minska eventuell exponering. Det är mästarna som, med rådgivning av sina adepter, styr Heimdals lärjungar.
I Uppsala finns det tre stycken hemliga tillhåll för sekten, alla stora nog för att utföra ceremonier med uppemot trettio personer. I en av dem finns även ett ockult bibliotek med allehanda ohälsosamma böcker och pergamentrullar samt ett par våningssängar för långväga gäster. Vägarna in i dem låses upp med ett lösenord som ändras med jämna mellanrum. Mycket utav lärjungarnas verksamhet består i ceremonier som syftar att främja deras agenda eller helt enkelt ha symbolisk betydelse.

Agenda och ursprung

Heimdals lärjungar grundades enligt legend utav svartalfen Freja Gothildsdotter, människan Jytte av Sigtuna och vätten Matilda från Vadstena våren 1247. Genom att sammanställa profetior och den kunskap som fanns om fenomenet aestus kom de fram till grundteserna för lärjungarnas verklighetsuppfattning;
Fruktansvärda kosmiska krafter kommer skaka världsaltet, solen kommer förmörkas och hela världen inträda i Skuggan. Alla Drömmare kommer vakna och jättarna kommer återvända för att erövra världen. Emot dem måste världen ena sig under gemensamt baner och om de går ut vinnande kommer nationen Gimle grundas. Det finns de som kommer vilja ställa sig på jättarnas sida, och de måste besegras innan kriget kommer.

Annonser