Konstrukter

Konstrukter är varelser som inte är födda utan byggda och bringade till liv med hjälp av magi. De har en lång historia av att vackla på gränsen mellan praktiska ägodelar och individer, och än i dag är det en komplicerad fråga som många är oense om.

Biologi

Gemensamt för alla konstrukter är att de är skapade med hjälp av magi utav delar som annars varit döda ting. De har en magisk livskraft som är tillräcklig för att de ska utveckla ett medvetande, även om detta kan vara mer eller mindre välutvecklat. Hur de ser ut och vilka förmågor de har kan variera stort, och är oftast anpassat efter den funktion de var menade att fylla. En konstrukt som byggts för att agera som betjänt eller butler har antagligen helt andra förmågor än en konstrukt som skapats för att arbeta med tunga lyft på en fabrik. Även om de flesta konstrukter skapas i mänsklig form i den mån att de har två ben, två armar, och ett huvud så är det sällan de ges ett alltför levande utseende. Ingen vill råka missta en konstrukt för en person.Varianter

Det finns nästan lika många varianter av konstrukter som det finns konstrukter, varje varelse är unik. Det finns dock tre huvudkategorier som är mer eller mindre allmänt kända. Åsikterna går isär om vilken variant som är den svåraste att skapa. Det går bara att konstatera att alla är oerhört komplexa och avancerade, men på olika sätt.

Golems

Den första av dem är golems. Klassiskt sett är de varelser av byggda lera som sedan förtrollats och givits magiskt liv, men en golem kan egentligen skapas av i stort sett vilket material som helst. Vissa material tar magiskt liv lättare än andra, men tekniskt sett är ingenting omöjligt. Kända fall består av lerskulpturer, figurer huggna ur sten, karvade ur trä eller till och med en sällsynt historia om en golem byggd av is.

Homunculi

Homunculi skapas av kroppsdelar från varelser som varit levande. Delar från intelligenta varelser såsom till exempel människor anses vara bättre lämpade, men kan av uppenbara skäl vara svåra att få tag på. På grund av detta är det inte helt ovanligt att delar av djur också används. Oftast kan en homonculus bestå av en kombination av delar från många olika varelser, särskilt utvalda för att de har en matchande magisk resonans snarare än att de liknar varandra visuellt och estetiskt. När varelsen är hopsydd genomgår den en magisk ritual som skapar liv och medvetande.

Automatoner

Den tredje kategorin av konstrukter är automatoner. De är mekaniska konstruktioner som drivs med hjälp av magi, ofta i form av en magisk kärna av något slag. De kan vara mer eller mindre komplexa, det finns gamla exempel med omsorgsfullt handsnidade träkugghjul och betydligt mer moderna varelser primärt byggda av plast och metall.

Kultur

I egenskap av konstruerade varelser med vare sig gemensam bakgrund eller särskilda släktskap till varandra är det svårt att hävda att konstrukter har någon särskild kultur som hör till dem själva. De är dock ofta tämligen präglade av den kultur de befinner sig i, då de lär sig av de levande varelserna omkring dem, även om de inte nödvändigtvis är sedda som en del av deras samhälle. Kultur kan även vara något som man “programmerar” in i konstrukterna, om tanken är att de ska ha en tydlig roll som individer kopplade till skaparens eller beställarens samhälle.

Tro

Precis som kultur finns det ingen gemensam tro för konstrukter, även om en del av dem adopterat den tro som personerna omkring dem har. Det är dock oftast inte lika vanligt. Som en varelse som ses som själlös och inte ens en person faller konstrukten oftast utanför de trossystem som deras mästare och andra personer omkring dem hör till. I vissa fall händer det att en egen spiritualitet uppstå där konstrukter helgar sin egen skapare och sin egen mekanik då det är tack vare dem som konstrukten är vid “liv”.

Styre

Konstrukter är i regel längst ned i de hierarkier som finns omkring dem, om de överhuvudtaget anses vara en del av den. I många fall ses de inte ens som personer, utan snarare som ovanligt intelligenta redskap. På grund av detta saknar de i många fall även de allra mest grundläggande rättigheter som andra varelser kan förvänta sig, och det är definitivt inte ofta som en konstrukt blir tilldelad någon form av makt alls. Ibland händer det att konstrukter ges makt över andra konstrukter. Detta främst för att se till att de håller sig organiserade och i ordning.

Historia och Sägner

Historia från långt tillbaka i tiden. Mer eller mindre sant, en del kan nog vara bara legender.

Konstrukter är en lite nyare magisk varelse. med nyare menar vi mindre än 2500 år. Det krävs ett avancerat hantverk och riktiga redskap för att uppnå den precision som är nödvändig. De har dock varit varelser som fascinerar ända sedan de först började tillverkas, och har knappast sett sin popularitet dala under århundradena. Under medeltiden var de vanliga som väpnare eller liknande till de riddare som huserade i skuggan. Detta då de enkelt kunde göra tunga lyft. Sedan fick de en stor tillökning under industriella revolutionen då det uppstod ett behov av arbetare som inte krävde stor lön och som inte kunde organisera sig fackligt.

Faraos väktare anses vara de äldsta konstrukterna man hittat. Det var i en djupare del i en gammal egyptisk konungagrav som man hittade tre Homunculi. Dessa hade lejonhuvuden som man satt på människokroppar. Det var en bisarr syn. Sägnen säger att de var satta där för att vakta graven. Och när man fann dem så hittade man även massor av ben från gravplundrare. I tunnlar i i graven finns bilder som man tror att gravplundare ritat på hur Kattmänniskorna blodigt slaktar och torterar plundrare. Dessa tre finns “bilder” på. Dok finns bara delarna av två av dem utställda på Kairos stadsmuseet under övernaturliga del. Kan den tredje vara fungerande ännu? Vem styr den?

Nu

Scandic skuggan (en nystartad del av scandic som huserar skuggans folk) har utvecklat en konstrukt med hjälp av specialbeställda delar som gör service och upppassandearbetet bättre än alla människor.

Ett företag i indien tog fram en Golem som såg ut precis som människan och skulle bete sig exakt som en människa. Förutom det att de är inkapabla att vissa upprorstankar. Detta misslyckades och “arbetarna” tog strid mot skaparna. Efter att hotet eliminerats med hjälp av våld så såg man till att företaget stängde ned. Där lämnades det. Men lyckades man fånga alla? Kan det finnas Golems som ser exakt ut som människor ute i världen än idag? Företaget hette: “Bharadwaja cooperation” under styret av Tanya Bharadwaja.

321- Automaton som byggdes som exprimentsoldat av den amerikanska militären. Men ett snesteg i arbetet gjorde att 321 blev för känslosam för stridandet. Den 3 september 2015 släppte 321 ut sin tredje bok med namnet “323”. Boken handlar om hur blodigt krig är och hur vi tillsammans måste arbeta mot svält och ofred. Många ser 321 som ett exempel för hur man kan intregera konstrukter i samhället.

Maria Peeki- Finsk etiker som skrivit boken “Skapad frigörelse, ja eller nej?”. I boken diskuterar hon hur man ska förhålla sig till konstrukter och skapade “människor”. Ska det finnas internationella lagar som säger hur konstrukter ska förhålla sig? Ska man kunna ha ett förhållande med en konstrukt? Ska man kunna skapa en konstrukt för att ersätta en förlorad människa? Dess frågor tas upp i boken. Tydligt är att Maria är väldigt liberal i tankara.

Att spela konstrukt

Om du väljer att spela konstrukt måste du välja nackdelen Känslokall på minst nivå 1, även om de flesta konstrukter lämpligtvis väljer nivå 2. Du måste även välja förmågan Död.

Konstrukter hör till de roller som är svårast av alla att gestalta på lajvet. De har förvisso ett medvetande lika komplett som andra varelser, men är svårt begränsade vad gäller kunskaper och erfarenheter. Där andra varelser har haft en barndom och uppväxt, fulla av erfarenheter och lärdomar, har konstrukten på sin höjd haft ett stort antal år där en enda arbetsuppgift utförts, alltid på samma sätt. En del har haft något mer varierande arbete, särskilt de som arbetar med “serviceyrken”, men sällan aktiv utbildning utöver det nödvändigaste för deras arbetsuppgifter.

Utöver detta kan känslor ofta vara problematiska för en konstrukt. Antingen kan de inte känna dem alls, och har därför ofta svårt att förstå sig på varför och hur de påverkar andra varelsers beteende. I vissa fall kan konstrukten ha upptäckt eller utvecklat förmågan att känna någon eller några känslor, men även här saknas uppfostran och erfarenheter för att hjälpa dem att bemöta och hantera känslointrycken, vilket kan leda till mer eller mindre katastrofala resultat.

Konstrukterna är dessutom oftast konstruerade med system som ska garantera kontroll för deras ägare. Oftast är det i form av särskilt formulerade verbala order som måste åtlydas utan tvekan, men andra varianter kan förekomma.

Det är också värt att tänka på att konstrukter anses som själlösa, och genom detta utsätts för visst förtryck inom Skuggsamhället, särskilt i kombination med det faktum att många ser dem som intelligenta föremål snarare än individer. Det kan vara svårt för en konstrukt att göra sin röst hörd eller driva igenom sin egen vilja.

Vad innebär detta för dig som tänker spela konstrukt? En del saker att tänka på innan du börjar spela.

  • Hur gammal är din konstrukt?
  • Vad har och har den inte upplevt under de åren?
  • Vad finns det för saker den har god förståelse för, vad finns det som den aldrig har upplevt alls?
  • Vilket syfte skapades den för?
  • Hur speglas detta i dess kunskaper och förmågor?
  • Har den känslor?
  • Om så, vilka och på vilket sätt?
  • Hur förhåller den sig till dem?
  • Vad finns det för sätt att kontrollera den, på vilket sätt kan den styras av sin ägare?
Annonser