Magi

Magi är en urkraft som genomsyrar hela universum. Den är livskraft, personlighet, handlingsstyrka och vilja – och makten att förändra. Många magiker genom historien har börjat sin bana som sökare efter svar på de existentiella frågor som alla ställer sig vid något tillfälle; om existensen, meningen, livet och tingens sanna natur. Men de har sökt djupare och längre än de flesta, och längs vägen har de upptäckt saker om världen och sig själva som de aldrig kunnat ana. Magins väg är en väg mot upplysning och kunskap, men också mot en insikt som är så kraftfull att den som finner den oundvikligen förändras ända in i själen. Den som söker visdom och finner den är inte längre densamme som började söka, och magikern växer ifrån den värld och den gemenskap i vilken de första frågorna en gång ställdes.
-Rollspelet Legend, s. 62

Det finns en uppsjö av olika sätt att utföra magi, men kraften i sig är densamma. Vissa väsen har en medfödd samklang med magiska krafter som ger dem förmågor som de kanske inte ens själva förstår medan andra använder komplicerade metoder för att väva in sin inneboende kraft till föremål. Alla dessa är täckta av Förmågor. Utöver detta kan magiker använda magin som strömmar genom världen och genom ritualer ta kontroll över den för att nå resultat som dess egna förmågor är inkapabla av. Denna metod för brukandet av magi är nästan alltid en medveten handling, och därtill en synnerligen komplicerad sådan.

Oavsett enligt vilken skola eller tradition magin utförs finns tre regler som rör den magiska kraften i sig och alltid gäller:

  • Allt har ett pris. Magin verkar fantastisk för den utomstående, och magikern verkar utföra storverk med bara ett ord och en gest. Detta är dock en illusion, ofta uppmuntrad och förstärkt av magikerna själva. All magi har en kostnad, och den ökar proportionerligt med kraften i det som ska utföras. Kostnader kan vara allt från att läsa en liten ramsa på latin, göra symboliska gester med händerna, eller lyfta en magisk symbol mot det ska påverkas, såväl som att bränna sällsynt rökelse, fasta i flera dagar eller ta en levande varelses liv. I extrema fall finns priser såsom att permanent offra en kroppsdel, förstöra ett ovärderligt föremål eller att offra en intelligent varelses själ.
  • Lika är nära. Symboler, idéer och likheter är kraftfulla saker som styrker magi. Sammanfattningsvis kallas de ofta “korrespondenser”. Korrespondenser kan vara starkare medel för att påverka saker än mer mundana saker som fysisk närhet. Vanliga korrespondenser kan till exempel vara avbildningar av det som ska påverkas av magin, fragment av det som ska påverkas eller intrikat symbolik. Det mäktigaste korrespondensen är någon eller någots Sanna Namn.
  • Såsom ovan, så även nedan. Magi är kraften att påverka sin omvärld med sina tankar och intentioner, men de tankarna kommer även påverkas av omvärlden. Den magi en magiker utövar för att påverka världen kommer oundvikligen också påverka magikern själv, både fysiskt och psykiskt.

En annan allmänt känd aspekt av att bruka magi är faran för oförutsedda konsekvenser. Att avgöra rätt mängd kraft att bruka för att uppnå sitt syfte kan vara väldigt svårt, och det finns faror involverade i att betala både för mycket såväl som för lite.

Den som betalat för mycket finner sig med ett överskott av magi efter att trollformeln är slutförd. Denna överskottsmagi, ofta omnämnd som vild magi, kan leda till långt gående bieffekter bortom magikerns kontroll. Oftast följer dessa bieffekter en inte helt uppenbar väg, då de leds via korrespondenser snarare än rent mundana leder. Till exempel så skulle en trollformel för att dölja en byggnad från de Drömmande kunna sprida allmän glömska i närområdet, där ingen kan komma ihåg vart de lagt någonting för resten av veckan och saker konstant blir borttappade.

Lika farligt, men på ett annat sätt, är att betala för lite. Istället för vild överskottsmagi står magikern då i “magisk skuld” till universum. Skulden slår någon dag tillbaka, ofta utan förvarning. Det är väldigt svårt att upptäcka om någon står i magisk skuld, vilket är varför det finns fall av magiker som gått länge med skuld, vilken sedan slagit till med förödande kraft den dag det är dags.

 

Annonser