Människor

Drömmare

Drömmen. Slöjan, Sömnen, Lögnen. Det finns många namn för fenomenet som innebär att majoriteten av alla människor är inkapabla att se det övernaturliga. Exakt varifrån den kommer, eller hur den uppstod, är det ingen som vet. Det finns många teorier, men ingen som har gått att bevisa. Hur den fungerar är dock relativt allmänt känt.

Inte bara är människorna blinda för allting som rörts av magi, utan illusionerna som placeras för dem i dess ställe är komplexa och heltäckande. Två olika människor som stött på samma fenomen kommer se samma trovärdiga illusion i dess ställe. Illusionen maskerar och döljer det övernaturliga effektivt och övertygande. Trollet blir en människa i udda klädsel och med underlig lukt, draken som flyger över staden blir ett lågflygande flygplan medan de glödande magiska runorna på väggen blir sprejad grafitti.

De Utvalda

De Utvalda är människorna som av någon anledning kan se allt övernaturligt som finns här i världen. Ett sätt att bli Utvald är att bli tillräckligt påverkad av det övernaturliga till den grad att du får upp ögonen för verkligheten, men vissa är Utvalda sedan tidig barndom och kan inte minnas en specifik händelse som inledde det hela. Givetvis finns det nästan lika många varianter på att bli Utvald som det finns Utvalda. Vad som gjorde varje specifik människa Utvald är en central händelse i deras liv – det är trots allt då de inser att världen är befolkad av magiker, alfer och andra magiska ting!

Kultur

De allra flesta människor lever i ett samhälle som är likadant som det vi har i dag i verkligheten, förutom att vi i lajvet gärna ser att människornas kultur är jämställd både vad gäller kön, etnicitet, läggning, etc. Vi har valt att spela på fiktiv diskriminering i den här lajvvärlden istället, såsom till exempel förtrycket av själlösa varelser.

Historia

Det är en svår, om inte näst intill omöjlig uppgift att särskilja de Utvaldas historia ur Drömmarnas. Vissa händelser är väldokumenterade, såsom att Gustav Wasa och hans ätt alla blev Utvalda eller att krig påverkat de Utvalda lika mycket som Drömmare, medan andra är mycket mer dunkelt, såsom vad de Utvalda har haft för roll i framväxten av stora civilisationer eller om det någonsin funnits ett land där alla varit Utvalda.

Många Utvalda ser inte någon funktion i att skilja Utvaldas och Drömmares historia då de är i essens två delar av samma helhet. Detta är en bild som delas av flesta andra arter utom Alferna.

Att spela människa

Att spela människa är i mångt och mycket det lättaste alternativet, då du kan välja att till största del vara en “helt vanlig” människa av i dag. Det är förstås fortfarande av intresse att fundera över vem just du är och vad som gör dig till du. Vilken grupp tillhör du? Varför blev du utvald om du är det? Dessa är fundamentala frågor som kan hjälpa dig att bygga din karaktär. Människorna i allmänhet är som oss, hur du väljer att spela är helt upp till dig. Kanske är du magiker eller bara en ”vanlig” människa som blivit indragen i en ovanlig värld.

En del saker att tänka på innan du börjar spela

  • Vart kommer du ifrån, vad har du för bakgrund?
  • Vad sysslar du med?
  • Har du familj?
  • Vart/hur bor du?
  • Hur länge har du varit Utvald? Hur gick det till när du upptäckte att du var det?
  • Hur känner du inför att vara Utvald och den värld du upptäckt finns?
  • Hur förhåller du dig till att människor visat sig inte vara det enda folket på jorden?
Annonser