Nackdelar

Nackdelar är baksidan som kommer med förmågor. Du måste välja nackdelar för lika många poäng som förmågor, det vill säga upp till sex poäng totalt. Även här finns det flera fall där du måste tolka exakt hur just dina nackdelar fungerar. Flera av dem kräver att du när du väljer dem specificerar exakt på vilket sätt de fungerar för just din karaktär, såsom till exempel Akilleshäl. Du kan i vissa fall köpa flera nackdelar av samma typ, men som du specificerar att gälla olika saker. Till exempel kan du ha flera Förbannelser eller Kroniska Sjukdomar.

Akilleshäl

Du har en svaghet, mental, psykisk, eller magisk, som inte på ett tillfredsställande sätt går att skydda. Den kan vara saker som t.ex. PTSD, hjärtproblem såväl som hög risk för hjärtattacker som känslighet för pålar, fobier, eller för den delen en magisk sårbarhet såsom den legendariske Akilles’ känsliga häl.

1: När någonting utlöser din akilleshäl drabbas du av intensivt obehag och humörsförändringar. Detta varar i några minuter efter att källan till obehaget har försvunnit. Du kan inte närma dig källan till obehaget utan din impuls att att ta dig bort.

2: När någonting utlöser din akilleshäl blir du förutom att drabbas av obehag och humörsförändringar dessutom Sårad. Formen skadan tar inlajv beror på vilken typ av akilleshäl du har. Obehaget och humörsförändringarna minskar gradvis efter att källan till obehaget försvunnit, men varar längre tid än på nivå 1.

3: När någonting utlöser din akilleshäl drabbas du av intensivt obehag som eskalerar till smärta samt humörsförändringar som inte går över för resten av dagen, såväl som att du blir Allvarligt Sårad. När det utlöses blir du medvetslös eller icke kontaktbar, vilket varar ett antal minuter.

Analfabet

1: Du kan inte läsa eller skriva.

Avsky (kumulativ)

1: Du har svårt att se rationellt på saker rörande saken/personen/gruppen/fenomenet du avskyr. Du ser alltid den negativa sidan av saker rörande objektet för din avsky, och har svårt att tolerera att måsta ha med det att göra eller prata om det.

2: Vägrar att ha med objektet för avskyn att göra alls och kommer aktivt motarbeta allting som har med det att göra.

3: Lägger en stor del av sin tid på att aktivt arbeta mot objektet för avskyn.

Beroende

1: Du är beroende av någonting lättillgängligt som inte nämnvärt stör din vardag, såsom cigaretter, alkohol eller TV-spel.

2: Du är beroende av någonting relativt lättillgängligt som hindrar din vardag antingen genom hur brukandet påverkar dig, eller genom kostnaden eller svårigheten att få tag i det. Till exempel droger eller älvstoft.

3: Du är beroende av någonting som antingen är väldigt svårtillgängligt eller har extremt negativ påverkan på ditt liv. Till exempel, människokött, enhörningsblod, eller ett specifikt magiskt föremål.

Beroende av livskraft

För att må bra och fungera behöver du regelbundet ta livskraft från andra.

1: För att inte känna dig svag och nedstämd måste du regelbundet orsaka kraftiga känslor hos personer omkring dig.

2: För att inte vara svag och nedstämd måste du regelbundet stjäla livskraft från andra personer. Detta kan rollspelas som att dricka blod, suga ut själskraft genom ett chakra, eller vad som passar. 2 poäng livskraft per mellanhandlings period

3: För att inte vara sjukligt svag och nedstämd måste du regelbundet ta en annan intelligent varelses liv.

Fixering

Någonting är exceptionellt viktigt för dig, till den grad att det kan hindra ditt vanliga liv. Du ser ingenting fel eller ovanligt i din fixering.

1: När du börjat tänka på/tala om din fixering har du svårt att byta ämne.

2: Du har svårt att låta bli möjligheter att göra saker som främjar din fixering. T.ex. få tag på föremål, skaffa relevant kunskap, arbeta på föremålet för din fixering. Du går lätt för långt i dina försök att göra detta.

3: Din fixering dominerar ditt liv, den är nästan det enda du kan tänka på och tala om. Du är väldigt defensiv gällande fixeringen. Den är viktigare än allt annat, både ditt eget och andras välmående.

Förbannelse (Kumulativ)

En förbannelse vilar över dig. På ett eller annat sätt tvingar den fram en icke önskvärd förändring av dig eller ditt beteende.

1: När du börjat tänka på/tala om din fixering har du svårt att byta ämne. Du kan tala om annat om någon annan tar upp det.

2: Du har svårt att låta bli möjligheter att göra saker som främjar din fixering. T.ex. få tag på föremål, skaffa relevant kunskap, arbeta på föremålet för din fixering. Du går lätt för långt i dina försök att göra detta.

Inflytelselös (kumulativ)

1: Alla nivåer är ett poäng dyrare

2: Maxnivån du kan ha på Sociala Nätverk är Låg

3: Du börjar med enbart 10 IP oavsett vilka fördelar du har och du kommer aldrig att kunna köpa Makt

Kronisk sjukdom

Du har en sjukdom eller skada som aldrig kommer läka helt.

1: Din sjukdom orsakar dig lätta och återkommande problem, såsom ihållande hosta eller hälta.

2: Din sjukdom orsakar allvarliga problem som kräver regelbunden medicinering, vård eller vila och till viss del hindrar dig från att leva ett normalt liv.

3: Din sjukdom orsakar svåra problem och kommer att markant förkorta ditt liv, samt förhindrar dig från att leva ett normalt liv.

Känslig för metall

Du är sårbar mot en vanligt förekommande metall, till exempel silver eller järn.

1: Direktkontakt med metallen orsakar intensivt obehag och det orsakar lätt obehag att befinna sig ens i närheten av den.

2: Direktkontakt med metallen bränner som eld och det orsakar intensivt obehag att befinna sig ens i närheten av den.

3: Direktkontakt med metallen bränner som eld, gör dig Sårad och du kan eventuellt bli medvetslös också. Att vara i närheten av metallen är obehagligt nog att du inte ens kan tvinga dig själv att frivilligt närma dig den.

Känslokall

Du har problem att förstå och uppleva känslor.

1: Du har svårt att tolka och förstå känslor hos andra.

2: Du har svårt att uppleva eller förstå känslor hos dig själv och andra.

3: Du upplever inga känslor över huvudtaget, och har ingen förståelse för andra personers känsloupplevelser.

Moralkod

Du lever efter en särskild uppsättning med regler. De kan vara religiösa, moraliska, från din kultur, eller något annat.

1: Koden du följer stämmer relativt bra överens med den allmänna uppfattningen om rätt och fel och vad som är moraliskt rätt. Du är väldigt motvillig att bryta den och ångrar dig djupt om du råkar gå emot någon av reglerna.

2: Koden du följer är väldigt strikt, till den grad att den kan bli ett stort hinder i ditt vardagliga liv. Om du är tvungen att bryta den kommer du antingen bli straffad på något sätt, behöva utföra någon sorts botgöring eller må extremt dåligt en längre tid för det fel du gjort.

3: Koden du följer är antingen extremt restriktiv, eller stämmer inte alls överens med vad allmän konsensus anser är rätt och fel sätt att handla på. Du är också närapå inkapabel att bryta den, och får mycket svåra konsekvenser om du gör det.

Magiätare

1: Du är beroende av att äta magi för att uppehälla din existens, antingen genom att stjäla livskraft eller från att äta från magiska noder. Ren magi är det som är bäst för dig men det går att äta livskraft eller sinneskraft i nödfall, du behöver dubbelt så mycket för att ens hålla dig på benen, du blir däremot utmattad och svag då och kan inte utföra några mellanhandligar. Du kan äta magi från noder eller filament däremot så behöver du livs eller magistöld om du vill kunna äta på andra sätt. Du äter 1 poäng magi per mellanhandlingsperiod

2: Du äter 2 poäng magi per mellanhandlingsperiod

3: Du äter 3 poäng magi per mellanhandlingsperiod

Mångalen

Du ser, hör och upplever saker som andra inte uppfattar, inte ens andra Utvalda. Ibland är du rädd att du bara är galen, men ofta misstänker du att du besitter sinnen eller kunskaper som andra saknar.

1: Din galenskap är ofarlig och tämligen trivial, såsom till exempel en osynlig vän eller att höra musik som inte finns.

2: Din galenskap är allvarlig nog att hindra dig i vardagen, till exempel att rösterna du hör kräver saker av dig eller att hallucinationerna hindrar dig att se de verkliga sakerna.

3: Din galenskap dominerar din vardag. Majoriteten av vad du ser och hör är inte äkta. Och det påverkar dig till den grad att du gör saker du kanske inte vill för att rösterna säger åt dig att göra det.

Mörk hemlighet

Du har en hemlighet som kommer orsaka skada om den avslöjas.

1: Om hemligheten avslöjar blir du utskämd och det kommer att påverka ditt sociala liv negativt.

2: Du riskerar stora problem och allvarliga konsekvenser för dig eller andra om den avslöjas.

3: Du riskerar enorma problem, såsom fängelse, total social utfrysning eller livsfara för dig eller någon annan om hemligheten avslöjas. Detta är troligen på den nivån att kommer det ut så är det en karaktärsdödare och du gör allt för att slippa att det kommer ut offentligt.

Personlighetsupplösning (Kumulativ)

Du har av en eller annan anledning börjat tappa greppet om dig själv.

1: Barndomsminnen och liknande börjar bli suddiga, och det kan vara svårt att komma ihåg saker du inte anser är viktiga.

2: Det är svårt att komma ihåg personer och saker utan att ständigt konsultera anteckningar. Personer du träffar ofta kommer du ihåg men personer du inte har träffat på ett par månader kanske du känner igen men kan inte placera dem. Namn börjar bli lite oviktiga så du kanske ”duar” personer. Ibland så kommer du inte ihåg en persons namn fast ni känner varandra väl, fast det händer inte speciellt ofta. Saker du ska göra kan vara bra att skriva upp eller ha en tjänare som håller koll på din kalender för det har du en tendens att glömma bort, det kanske inte var så viktigt ändå.

3: Saker som starka känslor, personliga intressen och andra utmärkande drag börja att bli otydliga och försvinna helt. Kanske så är det inte ens dina känslor du känner i stunden.

Sant Namn

1: Du känner till vad ditt Sanna Namn är för någonting, vilket både är en styrka för dig liksom en potentiell svaghet om någon illasinnad får reda på det och det är precis detta som har hänt, någon som vill dig illa har fått reda på ditt namn och kan med hjälp av detta utöva magi mot dig som du har svårt att värja dig emot. Du har det i fysisk form för ett sant namn är långt och krångligt så du har det antingen som en tatuering, nedskrivet i en bok, ingraverat på en medaljong el liknande. All ritualmagi blir en nivå lättare för dig. All ritualmagi riktad mot dig blir två nivåer lättare för den som känner till ditt namn, samt att om du har Animus eller Anima så skyddar inte dessa.

2: Som ovan men du har själv inte ditt Sanna Namn. Du blev bestulen på föremålet det finns i.

Sårbar för solljus

Du är känslig för solens ljus och undviker det i den mån det är möjligt.

1: Solen orsakar intensivt obehag och smärtsamma solbrännor.

2: Solen bränner dig svårt nog att om du befinner dig i solksken längre än några ögonblick blir du Sårad. Befinner du dig i solljus en stund så kommer du börja att pyra och om du inte kan ta dig in i skydd så kommer du att slutligen bli Dödligt Sårad och gå ner i koma.

3: Solsken orsakar total panik, du kan inte stå ut ens ett ögonblick. Du är dessutom trött på dagen. Om du inte kan lämna solskenet trots detta blir du Dödligt Sårad och medvetslös.

Talanglös

1: Du är oerfaren eller så är du bara inte så smart alla gånger men effekten blir iallafall att du tycks inte kunna så mycket. Du får 2 mindre FP

Annonser