Grupper

Världen är fylld av olika organisationer,

Carolinaorden

Ett ordenssällskap med gamla anor och huvudmannen bakom den dolda fakulteten Magicum. Den består av akademiker, forskare och inte sällan magiker. Kunskap värderas högt och de flesta som delar denna värdering är välkomna efter att de publicerat minst ett akademiskt verk vid Magicum. Av vissa ignoranta individer ses orden bara som en sällskapsklubb men i verkligheten är det en samling av mycket inflytelserika individer som håller varandra om ryggen i vått och torrt. Tillsammans med det omfattande ordensbiblioteket och de otaliga alumnerna finns ett oerhört kunskapskapital under ordens kollektiva bälte vilket ger dem en otivelaktig roll i det mesta som händer i Uppsalas Skugga.

Alfernas hov

Hovet består utav fyra regenter, alla med sitt eget temperament, hierarki och regler, och deras gemensamma entourage som bor med dem i Mannaheim som de kallar denna värld. Trots att de bor här under stora delar av året regerar de över Alfheim och Svartalfheim, och just därför är de nästan helt åtskilda från andra delar av Skuggan boende i sitt egna lilla samhälle fritt från människornas onaturliga påhitt. Inte bara alfer ingår i hovet, även om andra arter som söker sig till hovet tenderar att gradvis bli allt mer lika alfer tills det är svårt att urskilja att de någonsin var något annat. Det var relativt nyligen som Alfernas hov började frekventera Uppsalas Gillen men redan så har de en framstående roll i Skuggans politik.

Skymningsväktarna

En modern riddarorder som primärt består av människor med det gemensamma målet att skydda Drömmarna från de övernaturliga hot som de inte själva vet att de möter i vardagen. De är en världsomspännande organisation, och de har ett litet kontor i Uppsala för några lokala agenter. Skymningsväktarna kommer inte alltid perfekt överens med andra arter och det smittar av sig med deras relationer hos exempelvis alfer och troll som inte anser att de har något mandat att bossa runt med dem. Dock så vet alla att en muckar inte med Skymningsväktarna vilket har resulterat i att många väljer att arbeta runt dem istället dit deras byråkratiska ådra inte når och vara i deras moraliska gråzon.

Heimdals lärjungar

Det finns många medlemmar i Heimdals lärjungar, men bara ett fåtal av dem är öppna med det och majoriteten är medlemmar i hemlighet. De säger sig ha existerat i flera tusen år, och att ha förutspått Ragnarök med vad detta egentligen innebär. Enligt dem själva är detta den dag då alla Drömmare vaknar och ser världen för vad den verkligen är, och att det kommer följa krigens krig. Deras motiv verkar vara att förbereda sig inför detta krig, men vad de egentligen är ute efter håller de hemligt. Alla andra organisationer misstänker att de har medlemmar som i hemlighet är lojala Heimdals lärjungar först och främst vilket har fått dem att inta en försiktig inställning till lärjungarna tills de vet den sanna omfattningen av deras makt.

De oberoende

Många boende i Skuggan har gjort ett aktivt val att inte involvera sig med någon av de stora organisationerna utan simmar vidare i sin lugna takt på grundare vatten. Många av dem är företagare som driver pensionat, pubar eller affärer och vill hålla alla sina möjligheter öppna, andra är där på grund av att de inte accepteras in i de större organisationerna. Oavsett anledning så finns det en klick som inte finns i några av de ovan nämna facken, eller som är med dem men endast i hemlighet. Heimdals lärjungar har definitivt medlemmar bland dem, och illasinnade rykten säger att såväl Skymningsväktarna som Alfernas hov har planterat spioner i Skuggan som rapporterar tillbaka till sina mästare.

Annonser