Egenskaper

Egenskaper är både bra och dåliga eller så kan det bara vara så det är ibland. Här beskrivs egenskaper som du kan välja för att ge liv och substans till din karaktär.

Död

1: Din kropp lever inte. Du kanske består av urverk, sten, lera, du kanske är odöd eller består av en animerad samling ihopsydda kroppsdelar. Du kan därmed tex. inte förgiftas, svälta ihjäl eller drabbas av mundana sjukdomar. Du kommer inte att dö av ålder och du kan ta emot oerhörda mängder fysisk skada utan att dö. Du har däremot ett socialt stigma, levande varelser litar inte på dig, de avskyr eller nedvärderar dig, de ser dig som ett monster eller som en egendom. I deras ögon så kommer du aldrig att passa in bland de levande. Du degenererar på något sätt och måste upprätthålla din existens med att ta livskraft/föda/olja/magi osv. från en extern källa, om du inte får det så kommer du att ta en nivå skada i veckan som är oläkbar till du får det din kropp kräver. Kommer du ner till Dödligt sårad så går du i koma och kan bara väckas av yttre påverkan, du kommer inte att dö men du kommer heller inte att vakna, du kan ligga i koma i århundraden till du kanske blir väckt av en olycklig äventyrare. Skadan som svälten har gett upphov till läks till fullo när du väl föder.

2: Du är en död kraft och nästintill oförstörbar, din kropp hålls ihop av virvlande magnifika energier i ett intrikat nät som kräver sitt offer för att upprätthålla din existens. Utöver det som står på Död 1 så har du några egenskaper till. Du har kämpe 1 inkluderat eftersom din kropp står emot stora krafter utan att ta skada och du har ett naturligt skydd mot Ritualmagi som gör att det en nivå svårare att påverka dig med magi, däremot så har du tillkommit av något fruktansvärt, något som bryter mot de universiella lagarna, skulle det komma ut så kommer du att bli hatad och jagad som det fruktansvärda misstag som du är. När du blev till så revs själva verkligheten sönder lite och permanent skadade universum, en skada som aldrig kommer att läka. Av denna anledning så är universum emot dig och Murphys Lag är gällande i allra högsta grad mot dig.

Evigt Ung

1: Du åldras inte, och är förmodligen mycket äldre än du ser ut. Din livskraft och ditt blod ”smakar” fantastiskt gott.

Orakel

1: Karaktären får ibland information från spelledningen. Ibland stämmer denna information; ibland ger den bara halva sanningen ibland så är det bara galna visioner. Oavsett kommer karaktären att vara utslagen medan den får visioner och förkunnar dem. Om karaktären kan lita på informationen mer än inte så är detta en fördel värd [1]. Falska profetior gestaltas bäst med Nackdelen Mångalen [1-2]

Sant Namn

Att få reda på sitt Sanna Namn är både svårt och farligt i många fall och det är långt ifrån alla som har lyckats med den bedriften, så hur har du fått reda på ditt sanna namn?

1: Du känner till vad ditt Sanna Namn är för någonting, vilket både är en styrka för dig liksom en potentiell svaghet om någon illasinnad får reda på det. Du har det i fysisk form för ett sannt namn är långt och krångligt så du har det antingen som en tatuering, nedskrivet i en bok, ingraverat på en medaljong el liknande. Det är en stor bedrift att få reda på sitt sanna namn och det är med stolthet som du vet om det. Du kommer närmare universum och du känner att sen du fick reda på ditt sanna namn så har du haft lättare att kanalisera magi. All ritualmagi blir en nivå lättare.

Vedervärdig Essens

1: Ditt blod, din livskraft och ditt innersta väsen är besmutsat med något outsägligt vidrigt, vilket gör dig oätlig för alla sorters monster, odjur och bestar, och alla som försöker stjäla din livskraft misslyckas och drabbas istället av ett hemskt illamående. Du avger ett obehag. Djur reagerar på det med ilska eller att springa bort. Människor tycker inte om att vara i närheten av dig., även om de nödvändigtvis inte vet att det är du som är källan till obehaget.

Annonser