På lajvet

Regelmässigt finns det två sorters magi som karaktärer kan använda sig av, förmågor och ritualer. Inlajv är de dock båda två magi och har ingen större skillnad, förmågor tenderar bara att vara magi med mindre kraft eller på mindre skala.

Ritualer

Ritualer är storskalig magi. De är komplicerade och farliga saker som oftast kräver mycket förberedelser innan de kan utföras. För att bygga en ritual måste först beslutas vad exakt som ska uppnås. Sedan behöver du bedöma vad kostnaden för ritualen borde vara. Exakt på vilket sätt kostnaden betalas avgörs i regel av vilken magiskola som brukas, men i sällsynta fall kan den anpassas individuellt för den enskilda ritualen. Att avgöra vad som är en rimlig kostnad är oftast en svår sak som kräver mycket efterforskningar. Kostnaden kan i sin tur påverkas av huruvida lämpliga korrespondenser kan brukas eller inte, även detta kräver oftast efterforskningar.

Efterforskningar till ritualer kan både ske rent inlajv genom att kontakta roller som du tror kan sitta på relevant information, men även mellan lajven genom att till exempel låta karaktären sitta och göra efterforskningar i Carolinaorderns bibliotek.

När ritualen sedan är färdigplanerad lämnar du in den till arrangörerna, och de bestämmer huruvida du lyckas eller inte, och om det uppstår några bieffekter såsom vild magi eller magisk skuld. Utför helst ritualen på lajven, då blir det roligast och mest aktiverande spel för alla inblandade! Dessutom är det lättare att få fler deltagare för på så sätt reducera kostnaden och eventuellt skapa fler korrespondenser.

Förmågor

Om du spelar en magiker kan du välja att tolka dina förmågor som magi karaktären utför, snarare än medfödda eller på annat sätt naturliga förmågor. Detta gestaltas lämpligtvis genom att du uppfinner ett småskaligt pris magikern betalar för förmågan, till exempel att läsa en kort ramsa, göra särskilda gester, nyttja en magisk symbol eller liknande, som sedan används när förmågan aktiveras. I övrigt fungerar den regelmässigt precis likadant som andra karaktärers förmågor, och i regel förväntas den vara balanserad så att varken magisk skuld eller vild magi uppstår.

Magiska föremål och artefakter

Magiska föremål är relativt vanligt förekommande i Skuggan, och det finns två olika sorters föremål som förekommer på lajvet. Enkla och små magiska föremål är alltid bundna till en specifik persons ande och livskraft, vilket gör att bara den personen kan använda dem. Detta är de föremål som är bundna till en karaktärs Förmågor, till exempel en ring som kan göra dig osynlig. Dessa kan genom ritualer byta ägare och bli bunden till en annan person istället, även om detta är en något omständig process. Vissa föremål har också särskilda inbyggda klausuler över hur de kan passeras vidare, till exempel ett magiskt vapen som byter ägare när den förra förlorar en ärlig duell. Den andra sorten är föremål kraftfulla nog att de har en egen själ, dessa kallas i vardagligt språk ”artefakter”. De kan användas av vem som helst, men har också en egen vilja och personlighet. Det här är de föremål som har en person som spelar anden som bor inuti dem, och är väldigt ovanliga. För mer information om att spela ett magiskt föremål, läs texten om att skapa karaktärer.

Annonser