Skrömt

Skrömt är egentligen ett ord som kan betyda övernaturliga händelser eller varelser i allmänhet, men då det väldigt ofta varit just de här varelserna som legat bakom nämnda händelser har det med tiden blivit namnet de använder på sig själva. Hade de en gång ett eget namn på sin art så är det nu sen länge glömt.

Biologi

Skrömt liknar människor väldigt mycket. Det ska dock mycket till innan de kan misstas för en. Allt skrömt har mer eller mindre utpräglade djurdrag, oftast liknande små varelser såsom möss, ekorrar eller grodor. Det kan vara djurlika öron, morrhår, en svans eller annat. En del har många djurlika drag, en del bara ett. Utomstående tror ofta att de olika dragen betecknar olika raser, att till exempel runda pälsklädda öron betyder att en varelse är något helt annat än grönaktig hy med fjäll. Själva anser de dock att skillnaderna enbart är kosmetiska, och inte av större vikt än skillnader i ögon- eller hårfärg. Precis som ögonfärg så ärvs även de djurlika dragen och medlemmar av samma familj tenderar att likna varandra.

Kultur

Skrömt är några av de varelser som traditionellt sett levt närmast människorna. I gamla tider var fler människor medvetna om att de fanns där, och visste värdet av att hålla sig väl med dem. I dag är de bortglömda, men finns fortfarande kvar lika nära. Där de förr levde i husgrunden eller under golvet, finns de i dag mellan våningsplanen i hyreshusen (Det finns en särskild trollformel som lärs ut i nästan alla familjer, där ett utrymme på magisk väg kan göras större än det egentligen är). På grund av detta har Skrömt alltid varit de varelser vars kultur liknar människornas mest, och så är fallet även i dag. Det finns dock de som motsätter sig den hastiga kulturutvecklingen under de senaste århundradena, och hävdar att det vore bättre att hålla sig till de gamla traditionerna, medans andra helhjärtat tar till sig allt det nya. Överlag så brukar dock både Skrömt av den gamla och nya traditionen ha väldigt starka intressen, om så för att ta väl hand om gården de lever på eller att lära sig allt de kan om en viss ny teknologi.

Styre

Skrömt har sällan haft anledning att bilda ett övergripande styre över hela folket. De flesta familjer håller sig för sig, och finner det betydligt mer relevant att förhålla sig till de människor i vars hem de lever än till andra familjer av Skrömt på någon annan gård. I övrigt har Skrömt länge haft en tendens att spegla de maktstrukturer som funnits hos de människor de lever så nära, även om det ofta har varit utan att reflektera över varför strukturerna ser ut som de gör. Även här är det något där äldre Skrömt håller sig till ett tämligen gammalmodigt synsätt, både vad gäller kvinnor, fattiga och de med avvikande art eller utseende, men där de yngre ofta anammat moderna människors attityder till sådana maktstrukturer. Även detta är ofta orsak till konflikt, då en del kräver förändring och andra envist håller fast till hur det varit förr.

Namn

Skrömts namn speglar mycket av deras kultur i övrigt. Namn tenderar att vara lokala och traditionella, med en förkärlek för traditionella familjenamn. Sekelskifte och Astrid Lindgren är lämplig inspiration för ett sådant namn.

Till detta kommer den yngre generationens vilja att göra revolution mot gamla traditioner. I och med detta är det inte ovanligt att de unga moderna Skrömt väljer sig ett nytt namn, ett alias. Dessa tenderar att vara inspirerade av modern teknologi och är gärna byggda för att fungera lika bra som tilltalsnamn som internetnamn.

Hos Skrömt används i regel bara tilltalsnamn, och om någon vill referera till en familj så används deras hus- eller gatunamn. Exempelvis (Pensionat) Fridens Slända eller Karin från Flogsta. Gårdsnamn är också vanligt, även om de blir allt mer sällsynt då de flesta Skrömt idag inte längre bor på gårdar.

Exempel på traditionella namn:

Alfred
Anna
Bo
Britta
Gunilla
Kalle
Kajsa
Maja
Lasse
Linus
Märta
Olle

Exempel på “moderna” namn:

FroggyGirl97
5h4d0w
LeetWarrior
PewPew92
Lilla_Loppan_1
xXxSnowFlakexXx
~HyperKoala~
SystemPhantomZ

Att spela Skrömt

Alla Skrömt har nackdelen Fixering på minst nivå 1, men det skiljer sig från person till person vad fixeringen handlar om. Detta gör att Skrömt ofta är specialister som kan fantastiskt mycket inom sitt egna expertisområde som kan vara allt från Nordisk historia och Rådares kännetecken till datorteknik och teoretisk fysik.

Skrömt är den art som i alla tider har levt närmast människorna. Deras kulturer är sammanblandade, men åsikterna kan gå isär om hur nära människorna som är lämpligt att vara. Det är värt att fundera på vart just du står i den frågan. Längtar du tillbaka till “den gamla goda tiden” då ni primärt levde på gårdar ute på landsbygden, eller är kanske den nya tiden det bästa som någonsin hänt dig? En annan sak att tänka på, som rör din lajvdräkt snarare än hur du spelar karaktären, är vilket djur just ditt Skrömt liknar, och på vilket sätt du tänkt gestalta det. Öron, svans, nos, särskild sminkning, eller någonting helt annat? Tänk på att det ska vara tydligt för andra lajvare att du är just Skrömt och inte en människa.

En del saker att tänka på innan du börjar spela är dessa

  • Vad är din syn på Skrömts förhållande till människorna?
  • Är du av den gamla eller nya traditionen, hur ser du på teknologi och annat nytt?
  • Vart/hur lever du just nu? Dolt bland människorna, eller “öppet” där du låtsas vara en helt vanlig människa för Drömmarna som inte vet bättre?
  • Hur ser du på de andra arterna, de som väljer att ta avstånd från människorna?
  • Vilket djur ska just ditt Skrömt likna? Hur vill du gestalta det?
Annonser