Skymningsväktarna

Drömmarnas beskyddare

Skymningsväktarna är en världsomspännande paramilitär riddarorder vars syfte är skydda Drömmarna från det som rör sig i Skuggan. De skapades ur andra världskrigets kaos av de Utvalda som bekämpade de ockulta krafter som var på väg att släppas lös. De känns igen på strikt mörk klädsel och sina tunna handskar i läder.

Organisation

Skymningsväktarna är spridda över hela den kända världen, men få i antal och koncentrerade till större städer där de har sina tempel. Dessa fungerar som noder som arbetar administrativt och från dessa skickas det ut riktade insatser mot hot som rapporteras in. I vissa mindre städer, såsom Uppsala, finns det ett kontor och fungerar som utposter där upp till fem väktare är posterade. Varje sådant kontor lyder administrativt under ett närliggande tempel, i detta fall Arlanda.

De har inget globalt styre, utan är indelade i autonoma kapitel som samarbetar med varandra. Norden är ett kapitel och har fram tills nyligen haft sitt domtempel i Trondheim innan staden sattes i brand. De andra templen i Norden är Arlanda, Kastrup, Oslo, Helsingfors och Riga. De flesta som lever i Skuggan vet var “receptionen” till dessa tempel är, men resten av lokalerna är bara tillgängliga för väktarna själva.

För att organisera Skymningsväktarnas verksamhet har ett stort och avancerat byråkratiskt system vuxit fram med blanketter och procedurer för allt vad väktarna, på nationell och internationell nivå, tar sig för. Alla tempel och de flesta kontor har flera anställda som bara arbetar med att det byråkratiska ska skötas enligt strikta korrekta procedurer.

Alla medlemmar av Skymningsväktarna ska kunna föra sig i farliga situationer, men i Norden har de även två specialförband som kan kallas in för extraordinära situationer. Den första är den Taumaturgiska Insatsgruppen (TIG), för hot av magisk natur. Medlemmar utgörs av Skymningsväktarnas främsta experter på trolldom. Den andra är Speciella Insatsgruppen (SIG) tar sig an allvarliga fysiska hot. Båda dessa är stationerade i domtemplet.

Uppsala

Uppsala kontoret är litet och står under Arlandatemplet. Det skapades för att kunna hålla uppsikt över såväl Magicum som Alfernas hov och andra magiska företeelser i Uppsala. De utför även uppdrag åt Arlandatemplet och förlitar sig på dem för resurser och kontakt till andra delar av Skymningsväktarna. All form av kontakt med templet är omgärdat med en tung byråkrati med blanketter. Uppsala kontoret ligger i Drabanten och tar emot besökare via en restaurang.

Väktarna och Skuggan

Skymningsväktarna ser med stor skepticism på merparten av de som lever i Skuggan. De ser faror i det mesta och är ständigt på sin vakt. De samarbetar dock ofta med olika magiker och övernaturliga varelser de bedömt som mindre farliga, dock anser de att det inte finns något sådant som “ofarligt övernaturligt”. De ser ned på organisationer av Utvalda som inte delar deras kall, och grupper som aktivt tar avstånd från människornas värld. Men det värsta i en väktares ögon är något som hotar den drömmande mänskligheten och den skymmande slöjan ser de som mänsklighetens främsta skydd.

Medlemmar

Skymningsväktarna väljer sina framtida medlemmar med stor noggrannhet och utvärderar dem för att placera dem på den bästa tjänsten. De favoriserar personer som sitter på maktpositioner inom politiken, är del av ett ordningsväsende eller har militärutbildning. Det händer även att de kidnappar magiskt begåvade barn som de tränar till att bli magiker inom ordern. De tar dock endast in individer som kan passeras för människor, och är levande. Alla medlemmar får grundläggande stridsträning med och utan vapen, och skolas i grundläggande kunskap om trolldom och magiska varelser, för att förbereda dem i deras uppdrag. När grundutbildningen är avslutad tas de i en ceremoni upp i väktarna och avlägger sin ed.

Annonser