Syskonskapet

När världen vänder dig ryggen finns vi där

Syskonskapet är en nybildad organisation som främst vänder sig till de väsen som anses vara själlösa enligt resten av Skuggans invånare. Varelser som anses vara själlösa är främst odöda och konstrukter eller väsen som på andra sätt försakat sin själ, men Syskonskapet sträcker ut sina händer mot alla som känner att Skuggans samhälle har svikit dem på något vis. Varför någon söker medlemskap anses inte så viktigt, det är trots allt ytterligare ett steg mot att bli en legitim maktfaktor mot resten av Skuggan. Oavsett om någon söker hämnd, gemenskap eller att leva utan att behöver följa andras regler så finns Syskonskapet där för att vakta dess rygg. Detta innebär också att mycket av samhällets moraliska bottenskrap går med i Syskonskapet då de hittills aldrig tagit handling mot ett syskon oavsett hur vidrig dess handlingar månne varit.

Syskonskap och Skuggan

Syskonskapet saknar en anrik historia men på grund av att de flesta av Syskonen är mer eller mindre odödliga så sitter de tillsammans på kunskap och resurser som ackumulerats över hundratals år. Detta är något som Syskonskapet flitigt använder sig av för att få en fördel jämte de övriga fraktionerna. Där Carolinaorden söker empirisk och formell kunskap sysslar Syskonskapet med att införskaffa information och hållhakar av olika dess slag. I och med att de inte heller bryr sig särdeles om rätt och fel så går det ofta att finna saker som annars skulle vara praktiskt taget omöjliga att finna. På väldigt kort tid har de huggit in sin nisch i Skuggans marknad; är det information om andra så är det en bra plats att börja leta. Detta är en öppen hemlighet som ingen av dem skulle förneka förutom möjligtvis för att reta en Skymningsväktare.

Mötesplatser

Syskonskapet har sin officiella hemvist i en gammal herrgård kallad Kungagården som ägs av syskonet Charles Arthur Kinley. Den ligger en kort bilfärd utanför Uppsala och är en fyr för diverse hedonistiska aktiviteter tillsammans med mer formella sammankomster och fester. Syskonskapet möts även på andra mer diskreta platser och äger mellan sig en mängd gamla rivkåkar och nedgångna lagerlokaler.

Medlemskap

Alla är fria att ansöka om medlemskap hos Syskonskapet. Att gå med kräver dock en invigningsrit där personen ifråga uppoffrar lite av sitt egna blod. Detta blod sparas sedan av Syskonskapet och sägs användas för att ta bland annat ta reda på om personen befinner sig i fara, även om elaka tungor talar om att det är för att kunna försäkra sig om det nya syskonets lojalitet. Med allas gemensamma blod samlat går det också enklare att skapa korrespondenser inom magi som rör Syskonskapet. Den som är ansvarig för Syskonskapets blod är dessutom skyldig att ge sitt eget till vilken medlem som än begär det för att undvika korruption. Det är iallafall den officiella policyn.

Titlar

I och med Syskonskapets unga historia så finns det ännu inte särskilt många och långa titlar, men så är de troligen inte heller så brydda om någon skulle skapa sig en egen titel. De få titlar som finns är:
Förste talare, den som är Syskonskapets ledare och språkrör utåt.
Blodets bevarare, den svartkonstnär som tar hand om Syskonskapets blod.
Syskonväktare, ett stridskunnigt Syskon som försvarar de andra Syskonen.

Målet

Syskonskapets mål är från första början att bli en maktfraktion att räkna med för att rivalisera med Alfernas hov, Skymningsväktarna och Carolinaorden. Detta grundar sig i att de alla förtrycker själlösa. Ingen alf skulle tillåta en odöd eller konstrukt att bli regent över Hovet och deras medlemskap accepteras som bäst motvilligt. Skymningsväktarna låter bara de som kan passera som mänskliga att gå med, och även då har de ingen som helst chans att klättra i hierarkin. Carolinaorden förbjuder rentav uttryckligen att själlösa får bli medlemmar i orden vilket gör att själlösa med forskaraspirationer får mycket svårt att bedriva sin forskning. För att uppnå makt är Syskonskapet villiga att gå över lik och kohandla hejvilt, för vad är moral om inte en karaktärssvaghet?

Annonser