Trygghetsregler

Historica är ett lajv där alla ska kunna känna sig trygga och har roligt när de lajvar. Därför har vi här ett antal råd och regler om hur du hjälper till att skapa en bra lajvmiljö för alla inblandade.

Inlajvkränkningar

Alla karaktärer är inte alltid snälla och glada, och givetvis finns det tillfällen där en karaktär kan vilja förolämpa eller tala illa om en annan karaktär. Där blir det väldigt viktigt att tänka på vad du väljer att förolämpa och hur. Saker som kan tolkas som förolämpningar mot spelaren är inte okej, välj sådant som är direkt kopplat till karaktären. Till exempel är förolämpningar om vikt, utseende, hudfärg, funktionsnivå och liknande sådant som kan såra precis lika mycket offlajv som inlajv, och därför ska undvikas. Välj istället attribut som är direkt kopplade till karaktären, såsom klädsel, övernaturliga kroppsdelar såsom svansar och spetsiga öron, yrke, intressen, och så vidare.

Sexuella eller våldsamma situationer

Den generella regeln här är att aldrig göra något som du inte först tagit reda på att spelaren är okej med. Du kan inte veta hur en person som inte är förberedd kommer att reagera, och det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra och inte riskera att göra någon illa. Om du vill göra någonting som kräver att du går över gränser mot en annan karaktär, kolla först med spelaren att de är okej med det. Detta gör att du kan känna dig trygg offlajv med vetskapen att du inte riskerar att göra en annan spelare illa, samt att ni gemensamt kan planera scenen och göra den så snygg och intressant som möjligt.

Säkerhetsord

Utöver reglerna ovan använder vi säkerhetsorden Rött, Gult och Grönt. De är till för att användas i situationer där du som spelare känner dig obekväm eller inte vill fortsätta. Det är alltid viktigt att vara uppmärksam på de personer du lajvar på, och försöka att inte försätta personer i situationer där spelaren är obekväm, men det är inte alltid möjligt att se eller uppfatta om en annan spelare är obekväm. Det är där säkerhetsorden kommer in.

Grönt

Grönt kan användas för att kontrollera att någon är okej med vad som händer, eller för att bekräfta att du vill fortsätta. Någon är på väg att göra någonting potentionellt obehagligt mot någon annan och kan då diskret fråga “Grönt?” för att vara säker på att det är okej att forsätta. Alternativt kan det användas för att uppmuntra någon som verkar tveksam till att fortsätta genom att den utsatta säger “Grönt.” för att visa att det är okej.

Betyder: “jag är okej/scenen är okej/jag mår bra/det går bra” och så vidare.

Gult

Gult används för att bromsa situationer som är obehagliga, men inte för att bryta scenen helt. Om någon som i tidigare förslag ställer frågan “Grönt?” och får svaret “Gult” så betyder det att det är dags att backa och ta det lugnare. Det kan också användas till specifika instruktioner “Gult, akta min handled”, om spelaren är okej med scenen men har särskilda förbehåll.

Betyder: “Jag är (mestadels) okej, scenen är cool, men ta det lugnare.”

Rött

Rött används för att stoppa scener helt. Den används när någonting är obehagligt offlajv och spelaren inte vill fortsätta alls. “Rött.” betyder att spelaren inte alls vill fortsätta med vad som pågår, och spelet ska genast byta riktning och ge spelaren en chans att återhämta sig. Det är inte nödvändigtvis tvunget att bryta spelet och gå offlajv, men om du varit i en situation där någon sagt rött, kolla alltid med personen efteråt om de är okej, om de vill prata om det och be gärna om ursäkt.

Off

Off kan användas på flera olika sätt, men sammanfattningsvis är det för saker som bryter spelet. Det kan vara små saker som ett viskat “Off, vad var det din karaktär hette nu igen?” och större saker som “Off, det här är inte alls okej och jag vill att vi pratar om det innan vi fortsätter lajva”.
Delar av beskrivningarna för hur säkerhetsorden fungerar är lånade från hemsidan för lajvet Lindängens Riksinternat. https://lindangen.wordpress.com/

Annonser