Vad är lajvet?

Urban Fantasy

Termen Urban Fantasy står för en berättelse med fantasyinslag såsom magi eller övernaturliga varelser, men som tar plats i stadsmiljö och oftast modern sådan. I just vårat fall innebär detta att lajvet utspelar sig här och nu i Uppsala. Nutid, samma stad som vi alla känner till, men med en adderad twist av saga och övernaturlighet.

Legend

Ursprungligen kom inspirationen till det här lajvet ur rollspelet Legend. Med författarnas godkännande och uppmuntran har vi fortsatt på det spåret. Det regelsystem vi använder är inspirerat av rollspelet, men anpassat för lajvande, och skrivet i samråd med en av Legends författare. Vår fiktion är i mångt och mycket identisk med rollspelet, även om vi här och där har broderat ut den ytterligare och adderat våra egna idéer också.

Kampanj

Vi har valt att göra vårat lajv till ett så kallat kampanjlajv. Detta innebär att varje gång vi träffas och lajvar så bygger vi vidare på samma gemensamma berättelse. De flesta väljer också att spela samma karaktärer varje gång, för att på så sätt bygga kontinuitet. Allting som händer på lajven kan få konsekvenser längre fram, och vi vill gärna skapa en miljö där spelarnas idéer och handlingar påverkar världen och narrativet.

Sverok

Vi är en förening som driver lajvet, och vi är anslutna till Sverok (Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund). Detta innebär primärt ett antal praktiska fördelar vad gäller saker som till exempel försäkringar och medlemshantering, men öppnar också upp möjligheter för att till exempel få tillgång till SJs reserabatt om det skulle bli aktuellt.

Annonser