Våld och konflikter

I den mån det är möjligt bör du försöka lösa konflikter genom rollspelande och utan offmoment. Försök att alltid hålla i åtanke att spela för att det ska bli så roligt och intressant som möjligt för alla inblandade. Det är lätt att fångas upp i sin karaktärs intressen och börja spela för att “vinna”, men ofta kan det vara värdefullt att ta ett steg tillbaka och välja att låta karaktären misslyckas eller “förlora”, både för den egna upplevelsen och andras.

I de fall det inte går att lösa naturligt under spel hur en konflikt ska gå, eller där det är av intresse att i förväg planera en intressant scen, går de inblandade diskret åt sidan och talar om vad som ska hända offlajv. Kom gemensamt överens om hur ni vill att det ska gå och planera hur ni vill spela ut det inlajv. Detta gäller primärt fall av fysiska konflikter, slagsmål och liknande. Om ni mot all förmodan inte kan komma överens om hur det bör sluta, kontakta då en arrangör som får avgöra saken åt er.

Skada och död

När en karaktär förlorar en fysisk konflikt, eller när vissa Förmågor eller Nackdelar används, blir den Sårad. Att vara Sårad innebär att karaktären är skadad nog att inte längre kunna delta i fysiska konflikter och är i stort sett i hjälplöst tillstånd. Hur exakt skadan yttrar sig i spelet beror mycket på hur den uppkom och är upp till spelaren att besluta. Om inte övernaturlig läkekonst, det vill säga förmågan Helare, används kommer karaktären vara skadad allra minst resten av lajvtillfället. Det står dig givetvis fritt att låta en skada stanna kvar längre än så om du anser det rimligt eller lämpligt. Tanken är att du ska kunna fortsätta rollspela även om du har blivit Sårad, men att karaktären är hjälplös.

Död

Karaktärer kan bara dödas om saken diskuterats med spelaren till karaktären först, och allra helst med en arrangör också. Om en karaktärs död ska ske under lajvet ska det göras till ett episkt och värdigt slut, en scen som driver spelet framåt. Om det inte går att komma överens offlajv om hur en karaktärs död ska hanteras, kontakta en arrangör.

Annonser