Vanligt förekommande

Här under hittar du de arter som vi spelledare rekommenderar att titta på först när du ska skapa en karaktär till lajvet. De befinner sig i den här listan delvis för att de är arter vi tycker är intressanta och lämpar sig väl att gestaltas i en lajvsituation, och delvis för att de är bland de mest vanligt förekommande i Uppsala på lajvet.

Detta betyder inte att de är de enda arterna som går att spela, men de är en lämplig utgångspunkt.

Annonser