Varulvar

Myten om människan som vid fullmåne förvandlas till en blodtörstig ulv har funnits i många tider. Men få vet särskilt mycket om dem.

En Manulv, eller ”lykantrop” som det också heter, är en människa som på ett eller annat sätt förbannats så att han nattetid i fullmånens sken förvandlas till en varg eller en stor halvt upprättgående vargbest som är en blandning av människa och varg. Det finns inga kända fall av kvinnliga varulvar. Förbannelsen är i själva verket en magisk mutation på x-kromosomen. Vilket betyder att personer med XY-kromosomer är de som är drabbade. Förbannelsen manifesteras nästan alltid för första gången i puberteten – undantaget är givetvis om lykantropen inte är född med förbannelsen utan drabbats av den senare i livet. Förvandlingen inträder under fullmånen, och varulven ger sig ut i natten för att jaga. Mot de sena småtimmarna återvänder manulven och förvandlas tillbaka till mänsklig gestalt, och när han vaknar på morgonen har han oftast inga eller bara fragmentariska minnen av nattens händelser. Okontrollerat kan detta utvecklas till att varulven dödar något varje natt tre nätter i rad vid varje fullmåne, och i det långa loppet kan förvandlingen till sist bli permanent och manulven flyr till skogs för att spendera resten av sina dagar som en ylande best i vildmarken.

Lykantropi är mycket ärftligt, och om en manulv blir far till en pojke är risken mycket stor att sonen också kommer att utveckla förbannelsen. Om manulven blir far till en flicka är dock inte faran över – hon går själv säker, men om hon en dag blir mor till en son så drabbas han av förbannelsen. På detta sätt kan lykantropin hoppa över ända upp till sju genera-

tioner utan att märkas, för att sedan slå till med full kraft när den första pojken i ätteledet når puberteten. Dessutom kan åkomman smitta genom varulvens bett, och det sägs också att vissa sadistiska ärkemagiker kan slå någon med lykantropi på direkt magiskt vis.

Några vanliga huskurer för att hantera förbannelsen är att låsa in eller kedja fast den drabbade när fullmånen närmar sig, men eftersom manulven är mycket stark är det lätt att underskatta hur starka lås och kedjor som behövs. Vissa menar att en kedja av silver runt halsen kan stoppa förvandlingarna, åter andra att en dekokt gjord på blomman Alpstormhatt (”Wolfsbane” på engelska) tillfälligt kan hjälpa. Ibland tycks det ha viss lindrande effekt om manulven befinner sig långt ned under jorden, långt från fullmånens förvandlande ljus när det blir dags, men det fungerar inte alltid. En ovanligare och förmodligen farligare metod är att med meditation, viljekontrollövningar och eventuellt hypnos försöka lära sig få större kontroll över förvandlingarna, med målet att lyckas behålla mental och känslomässig kontroll även medan kroppen är i ulvform. Något egentligt botemedel existerar inte för lykantropi.

Varulvar och and ulv-varelser

Det finns en uppsjö av varelser såväl äkta som mytologiska som på ett eller annat sätt liknar ulvar. Dessa blandas ofta ihop med varulvar, särskilt med tanke på att människor sällan har vilja eller möjlighet att undersöka dem närmare. Vanligt är att bland personer med förmågan att hamnskifta eller digerulvar förväxlas med varulvar.

Att spela varulv

För att spela varulv måste du välja nackdelen Förbannelse 1, där förbannelsen i sig är lykantropin och aktiveringen är fullmåne.

Annonser