Vision

Historica vilar på grunden av vår gemensamma vision om vad som utgör en bra lajvkrönika och vi har sammanfattat det med ordet “Lajvglädje”.

Vårt mål är att skapa en positiv och inkluderande lajvkultur som främjar kreativitet och lajvglädje. Genom att hålla i workshops vill vi även skapa en trygg lajvmiljö och ge deltagarna en chans att utvecklas tillsammans med sina karaktärer. Vi i spelledningen tror på narrativet framför tävlingsmoment och har skrivit våra regler med detta i åtanke.

För att skapa en miljö som alla kan känna sig trygga att lajva i ska vi aktivt arbeta med att främja allas lika rätt och värden, och därför motarbeta exempelvis diskriminering på grund av könsidentitet, etnicitet, funktionsnivå, sexuell läggning, eller social bakgrund.

Med denna lajvkultur vill vi väva samman den nordiska folktrons sagor med moderna myter och skriva en ny berättelse tillsammans med er lajvare. En plats där vänskaper kan knytas för livet och vi spelare får växa sida vid sida med våra karaktärer. Tillsammans kommer vi väva lajvet Historica.

Annonser