Troll

Troll är en av de mest kända arterna i Norden, i alla fall om man ska gå på den folktro som fortfarande finns bevarad bland Drömmarna. Det finns stor variation mellan olika troll, och åsikter går isär om vilka arter som räknas bland dem och inte. Ett exempel på detta kan vara Fomorerna från de brittiska öarna, som vissa hävdar definitivt är en sorts troll och lika många envist hävdar absolut inte kan räknas som troll.

Med människors mått sett så anses de flesta troll vara gräsligt fula. Vanligt förekommande är stora näsor, gula blodsprängda ögon, långa armar, och raggigt hår. De tenderar också att ha en skarp och obehaglig doft. De flesta troll har en lång hårlös svans med en tofs längst ut.

Många troll är farliga varelser som inte skulle tveka att koka en grilla en människa om de lyckades får tag på en. De är giriga och lömska, men oftast inte särskilt intelligenta. De är också väldigt intresserad av olika slags tävlingar, så den som blivit infångad av troll kan ofta prata sig ur situationen genom att på ett eller annat sätt lura dem. Andra kända svagheter är att trollen undviker solljus och ogillar ljudet av stora klockor såsom till exempel kyrkklockor.

Skogstroll

Skogstroll är bland de vanligast förekommande trollen i Sverige. De bor som namnet antyder i hålor i skogen och blir upp till tre meter långa. De lever ensamma eller i små grupper och äter gärna människor om de kan. De är måttligt intelligenta och kan vara svåra att resonera med, men är som alla troll giriga och kan mutas med blanka saker.

Det är också från skogstrollen som myten om bortbytingar kommer. Det finns berättelser om skogstrollshonor som fått syn på ett vackert barn, stulit det, och lämnat sin egen trollunge i dess ställe. Ungen har då varit förtrollad till den grad att till och med Utvalda haft svårt att se att någonting inte stod rätt till, i alla fall till en början. Vanligtvis slutar sådana incidenter med att trollungen när den är gammal nog att kunna springa rymmer tillbaka till skogen, och människobarnet blir sedan återlämnat.

Småtroll

Småtroll lever i små kolonier på upp till tio individer såväl i naturen som i städer. Dom är sällan mer än en meter stora, och det finns få kända fall där de lyckats äta en vuxen människa. De är nyfikna och giriga varelser som ofta bryter sig in i människors hus för att stjäla “intressanta” saker, allt från blänkande värdesaker till gamla strumpor eller tomma PET-flaskor.

Stentroll

Stentrollen är betydligt mer sällsynta än skogs- och småtroll, och bor oftast i avlägsna bergstrakter långt ifrån människors boningar. De sover gärna utomhus, och deras granitlika hud gör att de lätt förväxlas med klippblock och stora stenar. Att det dessutom ofta växer lavar och mossa på dem gör bara kamouflaget ännu mer effektivt. De allra minsta trollen är små nog att sitta i en människas handflata, men de största kända exemplaren har varit uppemot fyra meter långa. Det finns också myter om uråldriga “bergatroll”, som namnet trogna ska ha varit stora som mindre berg. Stentrollen är långsamma varelser som sällan blir arga men kan frustreras av överraskningar eller saker de blir förvirrade av. På grund av deras storlek och enorma styrka är det klokast att hålla sig på långt avstånd när de väl blivit uppretade.

Annonser